Pobierz wzór projektu oceny dorobku zawodowego
84 696 24 55 faksPROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego, dotyczcy: mgr Agnieszki Nowakowskiej-Krzesiskiej, nauczycielki kontraktowej o przedmiocie nauczania „jzyk niemiecki", zatrudnionej w I Liceum Ogólnokształccym im.Data ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.. .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.. Lepiej zrób to na piśmie informując jednocześnie nauczyciela, że swoje uwagi i spostrzeżenia do projektu może zgłosić również na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny oraz, że na jego (pisemny .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z tym, że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.odwołania..

... Pobierz wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

przedstawiam poniżej projekt oceny dorobku zawodowego.. Agnieszka Gibas.. Wzór karty oceny pracy nauczyciela stanowi Załącznik nr 4 do powyższego regulaminu.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 174832 razy.. Dyrektor szkoły przydziela, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych (również zajmujących stanowisko kierownicze), opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż.Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w przedszkolu Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela za okres stażu Informacja dla nauczyciela o ponownym odbyciu stażu Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńczePowiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie. ul.. Obecnie zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Awans zawodowy nauczyciela Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul Słowackiego 17, tel..

Płock.Pobierz wzór projektu wraz z uzasadnieniem i pismem przewodnim.

Katarzyna Berner.. Lista wydań .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.. 2 września 2019 r. Ocena dorobku zawodowegoJeśli jesteś opiekunem stażu nauczyciela stażysty, to jest to opracowanie dla Ciebie.. Z poważaniem.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczycielki stażystki ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Zamojska 16 A.. Pozostało jeszcze 89 % treści.. Informacje.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. Pobierz.. Może być ona pozytywna lub negatywna.. 30 listopada 2019 r. Ocena dorobku zawodowego; Choroba opiekuna stażu w okresie, kiedy powinien złożyć projekt oceny dorobku zawodowego.. Podpis nauczyciela.. Pobierz wzór projektu oceny dorobku zawodowego wystawianej przez opiekuna stażu .. Pobierz wzór projektu wraz z uzasadnieniem i pismem przewodnim.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Pobierz wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu.. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego przed komisją .nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia 2018 r. - oceny pracy należy dokonać na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. tj. na podstawie regulaminu oceny pracy,Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29, Fax: 22 617 60 10 Email: [email protected] Ocena dorobku zawodowego wzór.doc na koncie użytkownika joanna26102 • folder projekt, wzór oceny • Data dodania: 16 sty 2012Zadania opiekuna stażu..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Pani .. we wrześniu 2015 roku po raz pierwszy rozpoczęła pracę w przedszkolu jako nauczyciel i wychowawca grupy 3-latków.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Przykład projektu oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Współpraca z nauczycielem, który rozpoczyna dopiera pracę w szkole to duże wyzwanie oraz wielka odpowiedzialność.Zwracam się z prośbą o wydanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Iwona Ziemianek.. Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r. Edyta Tarczyńska.. 22-500 Hrubieszów .. Produkt do 9-krotnego pobrania na…nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. 48 360 00 65 Strona 5 Terminy Termin dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowegoPlik Ocena pracy nauczyciela.doc na koncie użytkownika joanna26102 • folder projekt, wzór oceny • Data dodania: 16 sty 2012 Konsekwencją powyższych zmian są zmienione zadania opiekuna stażu, o czym wiele osób zapomina..

Do podania dołączam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.negatywnej oceny dorobku zawodowego.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim:Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.. 23.W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zrealizował staż i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a następnie (przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania .Przykład projektu oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt