Upoważnienie na odbiór wyników badań
Opublikowane przez NZOZ Dwornik 25 maja 2018 Odbiór Państwa wyników badań przez osoby trzecie jest możliwy tylko z wypełnionym upoważnieniem dostępnym w punktach rejestracyjnych placówki NZOZ Dwornik lub do pobrania na stronie (załącznik .Chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań, recept lub dokumentacji medycznej?. LMBruss przekaże wynik badania Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi faktycznemu bądź osobie, która poda poprawne Dane identyfikacyjne.. podpis strony upoważniającej - osoba dokonująca upoważnienia do odbioru zaświadczenia powinna potwierdzić dokument czytelnym podpisem.. 1.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Pacjenci, którzy nie mogą odebrać wyników osobiście, zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia dostępnego w punkcie pobrań.. Dane Pacjenta: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: (numer .. : …., PESEL:.. imię nazwiskoMiejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYKONANIA BADAŃ / ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Ja, niżej podpisana/y .Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.. To bardzo szybki, łatwy i wygodny sposób na odbiór wyników badań bez wychodzenia z domu.Upoważnienie do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań ..

** proszę zakreślić właściweOdbiór wyników badań.

Zostań naszym pacjentem; Placówki.. Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.. Wpływ witaminy D na odponość.. Pobierz pełnomocnictwo z Portalu Pacjenta Medicover OnLine>> /Odbiór wyników badań Poliklinika Kaar-med udostępnia wyniki badań Pacjentowi, który osobiście zgłosi się do przychodni i wylegitymuje ważnym dokumentem tożsamości.. pod warunkiem złożenia przez Klienta przy zawieraniu Umowy upoważnienia na formularzu LMBruss.miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .ODBIÓR WYNIKÓW: osobiście między godziną 11.00 a 15.30; on- line: ventriculus.pl/wyniki Instrukcję dotyczącą korzystania z portalu wyniki on-line można pobrać tutaj.. Kościerzyna, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 .. (czytelny podpis osoby upoważniającej) (czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie) Author: pomykol Created Date: 3/15/2012 10:55:38 AM .Upoważnienie włączone do dokumentacji medycznej pacjenta daje pracownikom podmiotu leczniczego prawo wydania wyników badań osobie wskazanej w treści upoważnienia.do odbioru recepty/ wyników badań/ zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Upoważnienie jest jednorazowe..

Wypełnione upoważnienie do odbioru wyników badań należy dostarczyć do Punktu Pobrań.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2010-2014 RCKIKdo odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia .. podpis Dmog/0104 .. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ.. Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych wydawane są w dni robocze w godzinach od 11:00 do 15:00 w Punkcie Rejestracji Zakładu Medycyny Laboratoryjnej.Upoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; .. W przypadku, gdy odbiór osobisty nie jest możliwy - wyniki mogą być wydane innej osobie pod warunkiem, że pacjent zarejestrował upoważnienie do odbioru wyniku .. Osoba upoważniona musi mieć ze sobą wydrukowany i uzupełniony dokument by okazać go w recepcji Punktu Pobrań.. Dowiedz się więcej i pobierz upoważnienie >> Chcesz, aby wizytę z Twoim dzieckiem odbyła osoba niebędąca opiekunem prawnym?.

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się z dokumentem tożsamości.

Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.. .Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań mogą być odbierane: - osobiście przez pacjenta na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość; - przez osobę upoważnioną przez pacjenta na podstawie wypełnionego druku upoważnienia i dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej (formularz upoważnienia kliknij)Przy odbiorze wyników wskazana osoba upoważniona, okazuje się upoważnieniem i swoim dokumentem tożsamości oraz potwierdza odbiór wyników w obecności pracownika laboratorium.. Istnieje możliwość wydania wyników badań osobie upoważnionej, jeśli wcześniej Pacjent podpisał upoważnienie na druku Kaar-med w obecności pracownika .Odbiór wyników badań następnego dnia po pobraniu od godz. 10.00 do 14.35 gabinet nr 101 I piętro, a w godz. 14.35 - 18.00 w Rejestracji Przychodni (osobiście z dokumentem tożsamości lub z upoważnieniem - wzór upoważnienia do pobrania w zakładce Dla Pacjentów/Wnioski i dokumenty).Wyniki badań odbierane osobiście - wydawane są na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie zlecenia na wykonanie badań, który pacjent otrzymuje podczas rejestracji (patrz poniżej) oraz dokumentu tożsamości.. Pracownicy laboratorium nie informują telefonicznie o wynikach badań, udzielają tylko informacji czy i kiedy wyniki są do odbioru.Odbierz swoje wyniki online - badania laboratoryjne, cyfrowe zdjęcia rtg, nagranie usg ciąży, holter..

Upoważnienie uprawnia do jednorazowego uzyskania dokumentacji medycznej.upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

wyniku badania.. Sprawdź jak w kilku prostych krokach to zrobić.. Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.. Wzór upoważnienia.. Jeśli upoważnienie dotyczy firmy, wskazane jest, by znalazła się na nim również pieczątka danego podmiotu.moich wynikÓw badaŃ laboratoryjnych z dnia _____ moich recept _____ data i czytelny podpis pacjenta przychodnia „na wzgÓrzu" sp.. Upoważnienia telefoniczne, nie są akceptowane, ze względu na brak możliwości potwierdzenia tożsamości.NZOZ Dwornik Aktualności Odbiór wyników badań przez osoby trzecie.. (C zytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska)Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań, sprawdź jakie upoważnienia Ciebie dotyczą, pobierz je i wypełnij.. Tu znajduje się Szpital z całą bazą diagnostyczną: Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładem .Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, wyniki badań nie mogą zostać wydane bez poprawnie wypełnionego upoważnienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt