Podanie do liceum pdf

podanie do liceum pdf.pdf

Marii Dąbrowskiej 12/20 , 05-806 Komorów tel/fax (22) 758-02-48, fax 600, e-mail: [email protected], P O D A N I E dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ o PRZYJĘCIE do CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.. Ukończona szkoła: gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa.. Adres zamieszkania ucznia:.. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu Uwaga!. 9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.. Nazwisko i imiona ucznia: Data i miejsce urodzenia: PESEL: Nazwisko i imię matki: Nazwisko i imię ojca: Telefon kontaktowy do rodziców: Matka:.. Szkoły Płockiego Uniwersytetu Ludowego im.. Aktualności Płock; Aktualności Gostynin; Aktualności Kutno .Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nidzicy ul. K. Barke 2 13-100 Nidzica PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka/podopiecznego do Liceum Ogólnokształcącego dlaDYREKCJA Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.. Częstochowa, 08.02.2020 r. Anna Maria Nowak ul. Henryka Sienkiewicza 17 42-201 Częstochowa tel.. 666-99-88 e-mail: [email protected] Do Dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego.Liceum Ogólnokształcące im.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów..

zasady rekrutacji uczniÓw do liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego im.

Słupsk, dn. AKTUALNOŚCI.. Marii Dąbrowskiej al.. …………………………………………………….. Imię i nazwisko kandydata .PODANIE O PRZYJĘCIE DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO .. (do wyboru następujące języki: angielski, niemiecki, rosyjski.. W przypadku danych przekazanych na podstawie zgodyPODANIE do Liceum Ogólnokształcącego im.. I. J. Paderewskiego ul. Krakowska 17a 61-889 Poznań PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematycznym, matematyczno .4. wojska polskiego w nowym dworze mazowieckim na rok szkolny 2015/2016 i. podstawa prawna 1. ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.Warszawa, dnia ………………………….. Ojciec:.. Stefana Kisielewskiego , Warszawa ul. Przy Bażantarni 3 do klasy .. DANE O UCZNIU/UCZENNICY:Proszę o przyjęcie mnie do Podkowiańskiego Liceum nr 60 w Podkowie Leśnej przy ul. Wiewiórek 2/4 do klasy I (podpis rodzica) (podpis kandydata)Poznań, dnia 30 kwietnia 2018 r Katarzyna Nowak os. Stefana Batorego nr domu / nr mieszkania 60- 687 Poznań tel.. Podanie należy wypełnić pismem drukowanym.. Podczas rekrutacji, pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz wybranego przedmiotu wskazanego przez kandydata.przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych..

Propozycje kierunków kształcenia znajdują się nazasady rekrutacji uczniÓw do liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego im.

695-204-682 .. Microsoft Word - Podanie_LO_Oborniki - nowe.docDyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku ul. Bałtycka 29 PODANIE Proszę o przyjęcie mnie do klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego o kierunku:Podanie o przyjęcie do szkoły Proszę o przyjęcie mnie na semestr ___ Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.. Na życzenie rodziców może być prowadzony inny język jeśli zbierze się odpowiednia .. uczęszczającego/jących do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., a takżePODANIE (data) (rok) (nazwisko i imiç — drukowane litery) Uczefi / uczennica Gimnazjum nr .. o przyjecie do Liceum Ogólnoksztalc'dcego „Zdroje" szkolç wybieram jako: c] pierwszQ, drugq, trzeciQ Proszç o przyjçcie mnie do pierwszej klasy liceum* * stylizacja z elementami wizaŽu i kosmetyki, wojskowa (miesnc — slownie) (kierunek) 1.8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ACZE"..

MARII DĄBROWSKIEJ w KOMOROWIEZapisując się na wybrany kierunek w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach należy wypełnić podanie, a następnie złożyć je w sekretariacie szkół - pokój 210.

Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym.PODANIE DO TRZYLETNIEGO LICEUM (PO GIMNAZJUM) ukończone nr telefonu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PODANIA W wyznaczonych polach proszę wpisać nazwę kierunku, które wybierasz w pierwszej, drugiej, trzeciej i dalszej kolejności zgodnie ze swoimi preferencjami.. Adres zameldowanie (jeśli jest inny niż zamieszkania) PODANIE DO DYREKTORA SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNO .Podanie Zawiercie, 21.06.2010 r. Marcin Mazurek ul. Jasna 28 42-406 Zawiercie PODANIE Zwracam się z uprzejmą pro:bą o przyjęcie mnie do klasy o profilu matematyczno-fizycznym z rozsze-rzonym programem nauczania języka angielskiego.. Jeśli uczeń jest pełnoletni, składa wniosek sam, we własnym imieniu.PODANIE nabór na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej Proszę o przyjęcie mnie do I Liceum Ogólnokształcącego im.. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu Uwaga!. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach ul. Adama Mickiewicza 3, 64-600 Oborniki tel/fax 61 29-61-569 [email protected] tel.. DANE OBOWIĄZKOWE DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI Nazwisko Imię/imiona Data urodzenia (miesiąc wpisać słownie) Miejsce urodzenia Adres zamieszkania: Ulica, nr domu, nr mieszkania MiejscowośćPODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM Proszę o przyjęcie dziecka do klasy _____ Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn w Zielonej Górze w roku szkolnym 2017/2018 DANE OSOBOWE DZIECKAPODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 61 im..

Szkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf)PODANIE do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.

DANE OBOWIĄZKOWE DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI Nazwisko Imię/imiona Data urodzenia (miesiąc wpisać słownie) Miejsce urodzenia Adres zamieszkania: Ulica, nr domu, nr mieszkania MiejscowośćPODANIE do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.. domowy: (061) xxxxxxx e - mail: [email protected] Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego im.. Adama Mickiewicza w Sulęcinie 1.. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.. Juliusza Słowackiego w Dębnie ul. Zachodnia 4 74 - 400 Dębno e- mail: [email protected] Moją pro:bę motywuję chęcią rozwijania zainte-resowań związanych z naukami :cisłymi oraz dosko-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im..Komentarze

Brak komentarzy.