Wzory formularzy statystycznych
Przydatne one okazać się mogą w sprawnej komunikacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami, w zakresie związanym z prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: 1) AK-B/m - ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo;Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.. Pamiętaj, że możesz .Tytuł dokumentu: Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub grzywny Formularz obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest .Główny Urząd Statystyczny.. z 2020 r. poz. 1940) i tamte wzory nie są już aktualne.Wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnienia sposobu ich wypełniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.Znaleźć tu można dane statystyczne na temat płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, a także z zakresu orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej..

Wzory formularzy na 2019 rok .

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Wzory formularzy na rok 2015Wzory formularzy dla pracowników na Portalu MojePPK Pięć nowych wzorów formularzy dostępnych jest od dziś w ramach dobrych praktyk na portalu MojePPK.. Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.. Wzory formularzy na 2021 rok: 2.0: 15.01.2021 11:38 Sławomir Mucha Wzory formularzy na 2021 rok: 1.0: 16.12.2020 10:47 Sławomir Mucha Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP.ZUW Szczecin-Praca, praktyka, szkolenia-Wzory formularzy .. Materiały Sprawozdanie z rozliczenia dotacji za 2019 r. Sprawozdanie _z _rozliczenia _dotacji _za _2019 _r.pdf 0.21MB Sprawozdanie RRW-12 za 2019 r.Formularze sprawozdawcze do badań statystycznych; Wzory formularzy na 2021 rok .. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając .pokaż menu zwiń menu Wzory formularzy pokaż menu zwiń menu .. z 14 lutego 2017 r. pod poz. 249 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy ..

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych.

Portal systematycznie zasilany będzie aktualnymi danymi statystycznymi.. Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce PIT/e-Deklaracje Formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składasz wyłącznie elektronicznie.Formularze interaktywne znajdziesz w zakładce e-Deklaracje/Dla płatnikówInfolinia Statystyczna +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00Zm..

- Akty PrawneTutaj znajdziesz i pobierzesz bezpłatne wzory ponad 5.000 druków, formularzy, umów i wniosków.

Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa.. Po raz pierwszy w nowelizacji z 21 października 2020 r. (Dz.U.. Znaleźć tu można dane statystyczne na temat płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, a także z zakresu orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej.Wzory formularzy Informacja o wyrobach zawierających azbest.. Link do strony GUS ze wzorami formularzyPortal Sprawozdawczy Systemu ARES służy do wprowadzania, przesyłania, weryfikowania, przeglądania oraz archiwizacji wprowadzonych do systemu formularzy sprawozdań statystycznych.. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet zostały opublikowane w Dz. U. Nr 285, poz. 2849 z 31 grudnia 2004r.Wzory formularzy Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich gromadzi dane statystyczne o działalności sądów powszechnych i wojskowych grupowane według dziedzin prawa, instancji orzecznictwa, struktury resortu oraz podziału administracyjnego kraju.» wzór formularza w Systemie ARES do pobrania (05.03.2019 r.) » objaśnienia do formularza w Systemie ARES do pobrania (05.03.2019 r.) G-10.4(P)k Sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (kwartalne i za rok 2019) » wzór formularza w Systemie ARES do pobraniaFormularze sprawozdawcze do badań statystycznych; Wzory formularzy na 2019 rok Powrót..

... (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych.

Wzory formularzy dla sądów wojskowych za 2018 r. Wzory formularzy za rok 2018 - pozostałe; Wzory formularzy dla sądów powszechnych za III kw. 2018 r. Wzory formularzy dla sądów powszechnych za I półrocze 2018 r. Wzory formularzy dla sądów powszechnych za I kw. 2018 r. Wzory formularzy dla sądów powszechnych za 2017 r.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U.. Jest ono uszczegółowieniem form• wzory formularzy do badań rocznych, w których przekazywane są dane za rok 2016 z terminem wpływu sprawozdań w roku 2017.. W załączniku do rozporządzenia na rok 2016 ujęto łącznie 447 wzorów formularzy, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, w tym wzory: • 174 formularze i kwestionariusze sprawozdawcze (Załącznik nr 1),Obowiązują nowe wzory formularzy PIT i CIT .. Godziny pracy Urzędu: 8.15-16.15 Kancelaria: +48 22 608 30 00.. Wypełnij je w programie fillup online.o statystyce publicznej - określa wzory formularzy sprawozdawczych, objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej w roku 2012.. 2018 poz. 332) 0,24 MBWzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy, ankiet, zestawień tabelarycznych stosowanych w badaniach statystycznych w 2005 roku, zapisanych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej .. : rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt