Wniosek pkk poznań
Nazwisko 1 człon.. Imię (imiona) 6. .. Wniosek pdf, 1.52 MB metryczka.PKK bezpłatnie można uzyskać w: (dla osób zameldowanych na terenie Miasta Poznania) Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych: ul. 28 czerwca 1956r.. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.. Nazwisko 2 człon 5.. Imię (imiona) 6.. W tym celu musisz wystawić konkretnemu pracownikowi ośrodka pełnomocnictwo.. Miejsce urodzenia 4.. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.Uwaga!. uprawnień do kierowania pojazdami znajduje się jednostkowa sprawa poszczególnych.. Aby sprawdzić status PKK, należy w odpowiednie pola wpisać kolejno: numer profilu kandydata na kierowcę, imię oraz nazwisko.Zazwyczaj, gdy dopełnimy formalności, PKK jest generowany od ręki lub w ciągu 2 dni, jeśli urząd musi zweryfikować dane.. Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój 023, tel.. Miejsce urodzenia.. Obywatelstwo Miejscowość Nr budynku Ulica Nr lokalu Telefon4) Datę urodzenia wpisują tylko osoby nieposiadające numeru PESEL E-mail4) POBIERZ WNIOSEKH.. Numer PKK potrzebuje osoba, która: - ubiega się po razProfil kandydata na kierowcę /PKK/ - dla osoby zamierzającej przystąpić do szkolenia na prawo jazdy Wersja strony w formacie XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie Szczegóły..

Jak złożyć wniosek o PKK online?

DANE Datę urodzenia wpisują tylko 1.. W prosty sposób zrobisz to za pomocą Elektrycznej Skrzynki Podawczej udostępnioną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A.. Znajdują się w nim wszystkie informacje oraz dane niezbędne do zidentyfikowania kandydata na kierowcę.. Wniosek złożyć możesz także online (elektronicznie).Administratorem danych osobowych jest e-file sp.. (w pierwszej linii pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych) Tagi: PKK Poznań,PKK potrzebne dokumenty, Poznań, kursy nauki jazdy Poznań, WORD Poznań, egzamin na prawo jazdy Poznań, Profil kandydata na kierowcęJesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Prawo jazdy 2015 > Wniosek o wydanie numeru PKK Wniosek o wydanie numeru PKK Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy lub chcąca rozszerzyć swoje uprawnienia musi złożyć wniosek o wydanie numeru PKK.Jedną ze zmian wprowadzonych 19 stycznia 2013 r. do polskiego prawa mocą Ustawy o kierujących pojazdami jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), który - według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie .Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK - BIP Poznań Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15 Ustawy o kierujących pojazdami) - BIP Poznań Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w zarobkowym .Wniosek o wydanie prawa jazdy i numer PKK..

Możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Bez niego nie może przystąpić do szkolenia.. Do odwołania sprawy dotyczące pojazdów i kierowców realizowane są tylko na ul. Gronowej 22a oraz na ul. 28 czerwca 1956r.. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę.. 4) E-mail 4) B. WYDANY DOKUMENTWniosek o wydanie prawa jazdy - wraz z załącznikami - można do wydziału komunikacji przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty, wówczas urząd odeśle zaświadczenie o nadaniu numeru PKK.. Nr PESEL/Data urodzenia 2) osoby nieposiadające numeru PESEL.. (czas od ręki, lub oczekiwanie max 2 dni robocze) Z tym dokumentem zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji ,,ściąga" dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia.Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK.Profil kandydata na kierowcę w skrócie PKK to elektroniczny dokument, który zostaje wygenerowany poprzez wydział komunikacji starostwa powiatowego.. nr 404, nie działa filia na ul. Libelta 16/20.Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań..

Oczywiście możesz też wydrukować i wypełnić wniosek w domu.

Miejscowość.. Nazwisko 1 człon 3.. Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,Użytkowanie ESP PiK oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień Regulamin ESP PiK.. Adres zamieszkania.. Możesz również złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy osobiście.Portal MojePPK.pl jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prowadzonym na mocy Ustawy o PPK przez operatora - PFR Portal PPK sp.. ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro, ul. 28 czerwca 1956r.. kandydatów na kierowców.. Na tej podstawie otrzymasz numer PKK - Profil Kandydata na Kierowcę.. Maksymalnie czekać będziemy 2 miesiące - jeśli sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień.. Formularze o założenie PKK są dostępne w wydziałach komunikacji i można je wypełnić na miejscu.. Drugim krokiem jest wizyta w starostwie (wydział komunikacji) lub urzędzie miasta/dzielnicy w celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy.. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: [email protected], który dokonuje przetwarzania .Usługa „Status PKK" pozwala sprawdzić, na jakim etapie procedury zdobywania..

), art.Ośrodek może więc złożyć za Ciebie wniosek o wydanie prawa jazdy i PKK.

Decyzja z dn. o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami Na podstawie art. 10 ust.. Obywatelstwo.. Pamiętaj jednak o tym, że dokument należy wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym.. Udaj się do Wydziału Komunikacji - urzędu miasta lub gminy, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.. Na tej podstawie otrzymasz numer PKK - Profilu Kandydata na Kierowcę.Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK - BIP Poznań; Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy - BIP Poznań; Wniosek o wymianę prawa jazdy - BIP Poznań; Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych (art.15 Ustawy o kierujących pojazdami) - BIP PoznańWniosek o wydanie prawa jazdy w Poznaniu składa się przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego.. możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę.. Nazwisko 2 człon.. Na postawie tego wniosku kandydat uzyskuje PKK czyli Profil Kandydata na Kierowcę.. Zatem aby uzyskać prawo jazdy po raz pierwszy należy: Złożyć wniosek i uzyskać PPK.Pobierz PKK Online.. Czy wiesz, że możesz pobrać swój numer PKK online?. Kod pocztowy.. Formularz .WNIOSEK A.. 3) Nr budynku.. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.Wypełniasz prosty wniosek, do którego dołączasz wyżej wymienione dokumenty.. Za działanie przez pełnomocnika będziesz musiał jednak zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.. : 61 8410-605, 61 8410-735Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.. Uwaga: Zanim rozpoczniesz przygotuj:Wniosek do druku PDF.. Nr PESEL/Data urodzenia2) 2.. Miejsce złożenia dokumentów dla osób zameldowanych na terenie Poznania: Urząd Miasta Poznania - Wydział Komunikacji ul.Gronowa 22a (pierwsze piętro) 61-655 Poznań Mam już numer PKK.. Adres zamieszkania Kod pocztowy 7..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt