Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego
Data publikacji: wtorek, 24 styczeń 2012 Data modyfikacji: wtorek, 31 grudzień 2019 Symbol sprawy: FFW VIII Sprawa: Podatki Referat: Podatków i Opłat Lokalnych W celu złożenia pisma/wniosku za pośrednictwem elektronicznej platformy .Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych.. VI.Zgodnie z art. 306a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. OPŁATY Opłata skarbowa od zaświadczenia- 17,00 zł.. Miejsce składania dokumentów: Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Dworcowa 55 (pok.. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?. Podstawa prawna.. - uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie : podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia; - cel uzyskania zaświadczenia; - informację o sposobie odbioru zaświadczenia;Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.. ADRES ZAMIESZKANIA 8.. Jakie dokumenty.. Nr 98, poz. 1071)Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, ustaleniu dochodu z gospodarstwa rolnego oraz wielkości gospodarstwa rolnego (PiO-08) WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie zaświadczenia.Wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku: od nieruchomości (osoby fizyczne), rolnego i leśnego (osoby fizyczne i prawne) - dot..

Nazwisko / Nazwa podatnika 7. opłata skarbowa: za zaświadczenie - 17 zł; V.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.. o nieruchomościach podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdego egzemplarza.Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowychWydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego (WPL-I.0143.10.5.2020) Załatw sprawę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej Co to jest ePUAP • Informacje dla nowych użytkowników • Rejestracja/logowanie w serwisie ePUAPWydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz ustaleniu dochodu z gospodarstwa rolnego Podstawa prawna: Art.306a, 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Wymagane dokumenty.. 22 76-06-211Gmina Miedźno - responsywna strona BIP przygotowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 - Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczneZaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników [1] KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków pok..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: rolnego leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia, który musi zawierać dane: imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, numer telefonu.. Województwo 10.. OPŁATY: Opłata skarbowa: · za wydanie zaświadczenia - 17,00 złInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lipie Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.W celu usprawnienia wydania żądanego zaświadczenia adresatem wniosku powinna być jednostka organizacyjna KRUS, w ewidencji której Wnioskodawca figuruje, w przypadku gdy nie figuruje - jednostka, na terenie działania której znajduje się gospodarstwo rolne, a w przypadku gdy nie posiada gospodarstwa rolnego - jednostka właściwa .B.. DANE PODATNIKA B.1.. zm.) - płatne na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy/dzielnicy.WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, USTALENIU DOCHODU GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO.. Płatna w kasie urzędu ( I piętro, pokój nr 43) lub na rachunek Gminy Łobez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział w Łobzie Nr 89 9375 1038 2600 4835 2000 00 10 IV .. Kod pocztowy 17.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.w kwocie 17,00 zł lub 21,00 zł w zależności od rodzaju wydanego zaświadczenia, za każdy egzemplarz, z wyłączeniem zwolnień na podstawie art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu bądź niefigurowaniu ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.. DANE IDENTYFIKACYJNE 6.. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł - w przypadku podleganiu opłacie skarbowej.. Podstawa prawna.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.. Poczta C.. Powiat 11.. Ile muszę za to zapłacić?. Podanie o wydanie zaświadczenia.. Tre ść Zwracam si ę z wnioskiem o wydanie za świadczenia o:Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości Publikacja: wtorek, 24 styczeń 2012 Modyfikacja: wtorek, 31 grudzień 2019Wydanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, ustaleniu przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz wielkości zgłoszonych użytków rolnych gospodarstwa rolnego; Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości.Wniosek o wydanie zaświadczenia lub informacji (WPiW-V).. (62) 762 97 33 Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od .W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz .Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości..

Nr 98, poz. 1071) Opłata skarbowa: ˇ ...Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych.

Sposób załatwienia sprawy.. Zaświadczenie powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.. Do wglądu : · dokument stwierdzający tożsamość podatnika II.. Podanie o wydanie zaświadczenia.. Płatność.Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego lub innego Wydział: PODATKI Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:32:37Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego lub innego Wydział: PODATKI Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:32:37Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych - w załączeniu .. Sprawdzenie czy wnioskodawca figuruje w prowadzonej przez Burmistrza Gminy Dobrzyca ewidencji podatników podatku rolnego.Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatnika podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości III.. WNIOSEK 18.. Jakie dokumenty.. figurowania w ewidencji podatnikówWydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatków podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny przez osoby prawne1.. Miejscowo ść 16..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt