Rejestr decyzji medycznych
stopka Główny Inspektorat Farmaceutyczny.. Wykaz Produktów Biobójczych zawiera: nazwę produktu biobójczego; imię i nazwisko oraz adres albo nazwę (firmę) oraz adres siedziby podmiotu odpowiedzialnego lub posiadacza pozwolenia .Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne „Moduł EWIDENCJI ODPADÓW w systemie BDO - karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów", które odbędzie się 19 stycznia 2021 r. w godz. 10:00 -.Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U.. Wyrób kartę EKUZ, gdy planujesz wyjazd za granicę.Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.. Właściciel Apteki.. Pokaż na mapie.. O Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych Warunki korzystania z serwisu Deklaracja dostępności Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.. Sprawdź, gdzie się leczyć?. Więcej informacji.. 00-082 Warszawa.. Prawo Zamówienia publiczne Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia Praca, wolontariat, praktyki i staże Ogłoszenia Petycje Kierownictwo ministerstwa zobacz wszystkie.Bezpłatna opieka medyczna w Polsce.. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), i nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, ani żadnych innych informacji chronionych na podstawie odrębnych .Rejestr wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy w służbie lub w drodze ze służby (ewidencja wypadków) Rejestr wywozu odpadów medycznych; Rejestr zamówień publicznych; Rejestr Zapytań do Centralnego Zarządu Służby Więziennej; Rejestr zapytań do kartotek niedostępnych powszechnie; Rejestr Zapytań do Krajowego Rejestru KarnegoTest Metryka dokumentu wytworzono:20.11.2018przez Adam Zimny wprowadzono:20.11.2018przez Adam Zimny zmodyfikowano20.11.2018przez Adam Zimny podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak Poprzednie wersje: Ten wpis nie posiada wcześniejszych wersji.Wyroby medyczne Główna treść strony..

Nazwa ...Rejestr decyzji.

Nazwa wyrobu Jednostka zgłaszająca Miejsce stacjonowania Aparat USG Zgłoszony: 2020-11-05 Szczegóły wyrobu: SZPITAL KLINICZNY IM.. Ponizej zaznacz jeden lub dwa rodzaje danych.. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia .Rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej.. Poniżej wpisz informację w dowolnie wybrane pole lub w wiele pól.. Rejestry wytwórców, importerów i dystrybutorów.. Wyszukiwarka surowców farmaceutycznych.. UrządRejestr Błędów Medycznych pomaga złożyć pozew o błąd medyczny, nadzoruje procedurę dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne.. apteki.. Zobacz na mapie Link otworzy się w nowym oknie.Rejestr decyzji - zezwolenia - Decyzje: DT - decyzja (zezwolenie) tachografy, ZDT - zmiana decyzji, CDT - cofnięcie decyzji Cecha: 0000 PLADRES..

Informacje o rejestrze.

25874 wyników wyszukania 1. właściciela.. 2019 poz. 1373 z późn.. Aplikacja do gromadzenia danych o zdarzeniach medycznych: Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 Infolinia .. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.. Numer decyzji: Nazwa produktu leczniczego: Data decyzji: Podmiot odpowiedzialny: Rodzaj decyzji: Obszar obowiązywania: Akcje: Decyzja z dn. 28.12.2020: Tlen medyczny .Krajowe Rejestry Medyczne.. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Państwu lub osobie przez .Wyniki wyszukiwania: Ludzki Rejestr Produktów Leczniczych - Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Rejestr decyzji wydanych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów Materiały Tabela zakończonych postępowań zbiorowych - stan na 27 listopada 2020 r.w sprawie działalności Kancelarii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w czasie epidemii SARS-CoV-2 28/10/2020 Komunikatu Dyrektora Generalnego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie występowania przez osobę nieuprawnioną w imieniu Urzędu z propozycjami współpracyUdostępnienie RPWDL w wersji produkcyjnej 2.30.0 Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 14 stycznia br. zaplanowano wdrożenie wersji 2.30.0 Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań.Rejestr wyrobów Medycznych..

Tworzy się rejestr medyczny - Centralny Wykaz Produktów Leczniczych.

Dz. U. z 2015 r. poz. 184), w związku z art. 23 ust.. 2019 poz. 784 z późn.. 00-082 Warszawa.. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ REGON: 001372229 ul. Karowa 2, Warszawa .Rejestr aptek.. zm. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.. Zobacz najbliższy termin badania.. zezwolenia.. prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z .1.. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje o obowiązku zgłaszania przez podmioty odpowiedzialne wniosków o dokonanie zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej w celu jej wykonania przez organ kompetentny w ciągu 30 dni od daty notyfikacji.przygotowywanie projektów decyzji dla Prezesa Urzędu o wydaniu lub odmowie wydania pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego, zmiany danych objętych pozwoleniem udzielanie informacji na temat przebiegu i statusu sprawy, której dotyczy konkretne postępowanie administracyjne..

Centralny Wykaz Produktów Leczniczych zawiera dane: 1) o których mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust.

dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń dla ratownictwa medycznego (SOR/CU/CUD/JSRM) z art. 23a ustawy o PRM.Rejestry medyczne Ministerstwo Zdrowia Centrum e-Zdrowia .. Krajowy Rejestr Pośredników.. Nazwa Apteki.. Wprowadź dowolne kryterium wyszukiwania.. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt