Wniosek o leczenie alkoholowe
Do wszczęcia postępowania muszą zaistnieć dwie przesłanki:Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 201 6r.. Wniosek może złożyć rodzina (osoby pełnoletnie), dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator lub inne osoby dotknięte następstwami nałogu.Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Wniosek o .Wniosek, aby był rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest potwierdzenie przesłanek stanowiących do wdrożenie leczenia przymusowego.. Witam.Zgłosiłem męża do Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Chciałabym ten wniosek wycofać.. W maju pisałam z prośbą o wycofanie wniosku a dziś mąż dostał wezwanie na spotkanie.Problem tkwi w tym że mąż pracuje .Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek (podanie do MKRPA według określonego wzoru, odpowiedni formularz można pobrać z tej strony) i złożyć go w Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.Ta strona wykorzystuje pliki cookies..

Taki wniosek może też złożyć prokurator.

Ośrodek Terapii Uzależnień ( NIEDRUKOWANE )zwracam się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ……………………… z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Imię i nazwisko.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.. (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: MOPiRPA3 Created Date: 11/3/2003 12:45:00 PM Other titles (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) .Dane wnioskodawcy: data, miejscowość.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Jeżeli nie ma innego sposobu na to, jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć, sprawę kieruje się do sądu z prośbą o nakaz przymusowego leczenia.. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej..

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.

[polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za1.. zm. ).Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do komisji gminnej ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejscowość, Data Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającej adres i pieczęć instytucji .. WNIOSEK O WSZCZ .Odwyk alkoholowy, czyli terapia (leczenie) odwykowe, to ogół zabiegów medycznych i psychologicznych, które umożliwiają osobie uzależnionej od alkoholu zauważenie problemu, mechanizmów uzależnienia i walkę z nim.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. 2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym..

Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobraniaGminna komisja d.s.

1 i 2 w/c ustawy).. Taką możliwość daje ustawa z 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Kliknij [zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.. W związku z tym należy udowodnić, że nadużywanie alkoholu spowodowało całkowity rozkład życia rodzinnego i przyczynia się do demoralizacji najmłodszych członków rodziny.Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. Złożenie wniosku w sądzie wymaga także dołączenia całej zgromadzonej dokumentacji.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Krakowa.W pierwszej kolejności najbliżsi składają wniosek wraz z dowodami do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.. Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania.. Co mam zrobić?. Alkoholik.Złożenie przez Komisję wniosku do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego..

Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Wycofanie wniosku o leczenie alkoholowe.

Kontaktowy.. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem nadużywania alkoholu.Wzór wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przymusowe leczenie Author: Serwis prawo-porady.pl Keywords: leczenie odwykowe, przymusowe leczenie, alkoholizm Created Date: 6/5/2012 10:35:58 AMProblemów Alkoholowych w Złotym Stoku.. Problemów Alkoholowych.. Przyjście do pracy pod wpływem alkoholu, czy też jego spożywanie na terenie zakładu jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i może być podstawą do natychmiastowego, dyscyplinarnego zwolnienia.. poz. 487 z późn.. Komisja zapoznaje się ze złożoną dokumentacją, kieruje osobę chorą na badania a następnie przygotowuje własny wniosek uzupełniony o opinię psychologa i całość kieruje do sądu rejonowego.Terapia alkoholowa w Polsce jest w pełni dobrowolna.. W przypadku orzeczenia o przymusowym leczeniu odwykowym osoba uzależniona nie ponosi jego kosztów.. Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna, córki …………(imię i nazwisko)…… urodzonego .. (podać datę i miejsce urodzenia)., zamieszkałego w…………….. (Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaSądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. rozwiązywania problemów alkoholowych po otrzymaniu opinii biegłego i psychologa kieruje do sądu wniosek o przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu które zostanie przeprowadzone w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Istnieją jednak sytuacje, gdy osoby z otoczenia chorego mogą wnioskować o przymusowe leczenie - mimo wyraźnego sprzeciwu samego zainteresowanego.. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt