Przykłady harmonogramu równoważnego czasu pracy
W wielu przypadkach dni wolnych jest jednak zaplanowanych więcej, co najczęściej wynika ze stosowania równoważnego czasu pracy.. PRZYKŁAD.. Zapraszamy do korzystania.. Niejednokrotnie szef musi wtedy nanieść zmiany ?w .. Ma to bezpośredni wpływ na dopuszczalną liczbę godzin pracy w poszczególnych dniach pracy oraz na .Kodeks pracy wyszczególnia także dwa systemy czasu pracy wprowadzane na pisemny wniosek pracownika w drodze umowy o pracę.. Porównanie systemów czasu pracy System podstawowy System 4-brygadowy i praca w ruchu ciągłym Systemy równoważne Systemy indywidualne Zadaniowy czas pracy Skrócony czas pracy Przerywany czas pracy Ogólne zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy Wymiary czasu pracy Planowanie dni roboczych Odpoczynek dobowy i doba pracownicza Odpoczynki tygodniowe 35-godzinne .Tygodniowy rozkład czasu pracy omawianych pracowników może zatem wyglądać następująco: poniedziałek - 12 godzin wtorek - 10 godzin środa - dzień wolny czwartek - 10 godzin piątek - 8 godzin sobota - dzień wolny niedziela - dzień wolny.. Równoważny system pracy dotyczy również pracowników, zatrudnionych przy dozorze urządzeń oraz częściowo pozostających w pogotowiu do pracy.Comarch ERP Optima 5 Rozliczenie czasu pracy w modułach płacowych 2 Normy i wymiar czasu pracy w przepisach 2.1 Pojęcie normy czasu pracy (art. 129 k.p.) Normy to maksymalne liczby godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym, które określa art.129 kodeksu pracy..

Pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy.

Równoważny czas pracy przykłady: • praca w sklepie czynnym również w soboty i niedziele, • praca w usługach (np. zakłady kosmetyczne), gastronomii, hotelarstwie, • praca w służbach ratowniczych,Jeśli pracodawca chce zmienić system czasu pracy na równoważny, musi zacząć tworzyć miesięczne harmonogramy.. Zanim z niego skorzystasz, przeczytaj o tym, jak to zrobić zgodnie z przepisami kodeksu pracy.. Jest to zrekompensowane krótszą pracą w innych dniach.. Obok systemu podstawowego, zadaniowego, przerywanego czasu pracy, systemu pracy weekendowej czy pracy w skróconym tygodniu, pracodawca może także wprowadzić u siebie system równoważnego czasu pracy.Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy, który zgodnie z wyrokiem z 10 marca 2005 r. stwierdził, iż w systemie równoważnego czasu pracy pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad normę dobową wynikającą z harmonogramu pracy, a także praca w czasie przekraczającym przeciętną normę tygodniową.Strona 2 - Aby kontrolować koszty czasu pracy pracowników, każdy pracodawca w pierwszej kolejności powinien zdecydować, w jakich systemach czasu pracy będą oni pracować..

Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy - przykład.

- INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Poniżej przedstawiamy dwa przykłady harmonogramów w systemie równoważnego czasu pracy, przy zastosowaniu 12- i 16-godzinnej dniówki roboczej, które obrazują elastyczność systemu.. W tym systemie czas pracy należy planować tak, żeby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.Tworzenie harmonogramów czasu pracy jest niezbędne wszędzie tam, gdzie nie ma ustalonych stałych godzin i dni świadczenia pracy, wynikających z regulaminu pracy bądź umowy o pracę.. Możliwe są trzy warianty: • Pracownik miał zaplanowane 12 godzin pracy, a pracował 13 - w tej sytuacji ma jedną nadgodzinę, z za którą należy mu się .Tworząc harmonogram czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, pracodawca musi przewidzieć, kiedy (w jakich dniach) wystąpi większe zapotrzebowanie na ich pracę, a kiedy mniejsze.. Dla wielu firm, zależnie od charakteru prowadzonej działalności, jednym z najbardziej elastycznych systemów czasu pracy jest równoważny czas pracy.Należy pamiętać, że systemy równoważnego czasu pracy nie mają pełnego zastosowania do wszystkich kategorii pracowników.. Pracownik pracuje w systemie równoważnym czasu pracy z wydłużoną do 12 godzin normą dobową, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.System równoważnego czasu pracy może być wprowadzony również tam, gdzie obowiązuje system pracy zmianowej..

Są to systemy: pracy weekendowej, skróconego tygodnia pracy.

Rozkład czasu pracy w godzinach od 8.00 do 16.00 ustalony został w obwieszczeniu.Szablon harmonogramu może służyć do monitorowania celów treningowych, projektów służbowych lub prac gospodarczych.. Harmonogram czasu pracy cechuje bowiem pewna stałość - może być zmieniany jedynie w szczególnych okolicznościach, które pracodawca powinien wymienić w .Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017 Nadgodziny w systemie równoważnym Pracownik wykonuje pracę w systemie równoważnym po 12 godzin na dobę (od 7 00 do 19 00) w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.W dniu 11 lipca br. pracował 13 godzin (od 7 00 do 20 00), czyli o 1 godzinę więcej niż w rozkładzie.Pracownik może mieć zaplanowanych w rozkładach czasu pracy co najmniej tyle dni wolnych, aby w okresie rozliczeniowym była zachowana zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.. Wymiar czasu pracy w marcu 2008 r. wynosi 160 godzin (20 dni x 8 godzin).System równoważnego czasu pracy dopuszcza wydłużenie czasu pracy w danym dniu lub tygodniu, a skrócenia go w innym dniu lub tygodniu bądź udzielenia dni wolnych od pracy.. Możliwość planowania zmian dłuższych bądź krótszych niż 8-godzinne oznacza daje pewną elastyczność, trzeba jednak nadal pamiętać o przepisach Kodeksu .Poniżej znajdziesz prawidłowy wzór rozkładu czasu pracy, popularnie zwanego grafikiem..

Poniżej znajdziesz wzory grafiku pracy do pobrania.

Dokonanie odpowiedniego wyboru pozwoli dostosować godziny pracy osób zatrudnionych do potrzeb zakładu pracy.. Będziemy je stale rozwijać i udoskonalać.. Harmonogram to narzędzie pozwalające na rozplanowanie w czasie działań/czynności/zadań przewidzianych do realizacji w ramach określonego przedsięwzięcia.W równoważnym systemie czasu pracy dobowy wymiar pracy wynosi 12 godzin.. W planie trzeba uwzględnić maksymalną dobową normę czasu pracy, odpoczynki .Przykład harmonogramu czasy pracy dla pracownika, zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy poniżej (kliknij na obrazek, otworzy się w nowej karcie).. I tak na przykład, pracownica w ciąży pracująca w systemach równoważnego czasu pracy bezwzględnie nie może pracować powyżej 8 godzin na dobę (art. 148 pkt 2 kp).Równoważny system czasu pracy to taki, w którym dobowy czas pracy w niektórych dniach jest wydłużony do maksymalnie 12 godzin.. Przykład 1Przepisy kodeksu pracy regulujące problematykę czasu pracy określają systemy, które mogą być stosowane przez pracodawcę.. planowanie-rownowaznego-czasu-pracyKażdy pracownik wraz z rozpoczęciem stosunku pracy poznaje określony czas rozpoczęcia pracy i zakończenia, czyli dobowy czas pracy.. Szablon harmonogramu tygodniowego doskonale nadaje się do organizacji rutynowych działań i wydarzeń specjalnych, na przykład konferencji, programów szkoleniowych lub planów podróży.Zwolnienia lekarskie pracowników nie tylko dezorganizują pracę w firmie, ale też wpływają na planowanie i rozliczanie czasu pracy.. W jednym z kolejnych artykułów pokażemy, jak się rozlicza nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy.. Przykład.. Powstanie nadgodzin zależy zatem od długości czasu pracy w danym dniu oraz harmonogramu pracy pracownika.. Wzór grafiku pracy v.1: Pobierz.xls Pobierz.ods Więcej wzorów grafiku pracy do .Harmonogram czasu pracy musi uwzględniać nie tylko dni robocze, ale również: godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, wymiar czasu pracy, dobę pracowniczą, odpoczynki dobowe, odpoczynki tygodniowe, 5-dniowy tydzień pracy, zapewnienie wolnej niedzieli przynajmniej raz na 4 tygodnie, dni wolne od pracy,• dni wolne z rozróżnieniem, z jakiego tytułu są one wolne: z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, w zamian za pracę w niedzielę lub święto, czy z powodu równoważenia przedłużonego czasu pracy (tzw. harmonogramowo wolne).. Grafiki układać należy zwykle wówczas, gdy stosowany jest równoważny system czasu pracy.Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.Zagwarantuj Twojej firmie bezkonfliktowe i precyzyjne planowanie grafiku pracy.. Zacznij korzystać z programu do automatycznego planowania i układania harmonogramu czasu pracy dla pracowników zmianowych, zdalnych, pracujących w trybie normowanym, nienormowanym bądź równoważnym.7 Spis treści 4.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt