Formularz oświadczenia o dopłaty bezpośrednie
albo niezbędną pomoc techniczną,Rolnicy doczekali się momentu, w którym można składać do ARiMR Oświadczenie o braku zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie w porównaniu do ubiegłego roku.. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia.. Z oświadczenia o dopłatach bezpośrednich w poprzednim roku skorzystało około 400 tys. rolników.Oświadczenie potwierdzające brak zmian - nowy termin!. W zbliżającej się kampanii wnioskowej oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć 2 tygodnie później, niż miało to miejsce w ubiegłych latach.. Aby podczas trwania epidemii zapewnić bezpieczeństwo rolnikom i pracownikom Agencji, zawieszono czasowo przeprowadzanie kontroli na miejscu.. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne .Oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Dokument składa się w formie papierowej.. We wtorek, 8 stycznia 2019 roku, rząd przyjął projekt ustawy zmieniające prawo dotyczące dopłat bezpośrednich.. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z .W poprzednich latach o dopłaty za pomocą oświadczenia ubiegało się ok. 430 tys. rolników, a ok. 900 tys. przesłało wnioski drogą elektroniczną..

W tym roku oświadczenia składać można od 2 marca do 15 kwietnia.

Mimo to płatności będą realizowane na bieżąco.W tym roku, po raz drugi, polscy rolnicy będą składali wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 obowiązkowo przez internet.. Formularz można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia.. Rolnicy mają czas na złożenie dokumentów jeszcze przez miesiąc - do 15 kwietnia.. Skuteczne złożenie Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019, jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2020 i ubieganiem się .Zarówno oświadczenie zastępujące wniosek, jak i wniosek o dopłaty bezpośrednie można nadesłać do ARiMR pocztą - przyznaje agencja.. Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same .Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów..

Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.Dopłaty bezpośrednie 2020!

Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.. Trwa nabór oświadczeń o braku zmian, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku.. I podobnie jak rok temu, właściciele małych gospodarstw zamiast elektronicznego wniosku mogą złożyć oświadczenie.Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020.. Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.Oświadczenia będą składane od 15 lutego do 14 marca 2018 r. (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności za 2018 r.), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.Od połowy lutego przez miesiąc rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie 2018 będą mogli złożyć oświadczenie zamiast całego wniosku.. Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone już w 2018 roku.Oświadczenia zastępuje wniosek o przyznanie płatności..

Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie rozpocznie się w połowie marca.Oświadczenie o braku zmian w dopłatach bezpośrednich za 2019 rok będą mogły złożyć do ARiMR gospodarstwa rolne zamiast wypełniać cały wniosek o dopłaty przez Internet.. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia.. Zaproponowane rozwiązania mają umożliwić rolnikom składania oświadczenia o braku zmian w porównaniu do wniosku o dopłaty bezpośrednie za rok poprzedni.. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku Jeszcze ok. 18 proc. rolników z województwa podlaskiego nie złożyło wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW.Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca.. Zgodnie z przepisami muszą to zrobić osobiście lub drogą pocztową.Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020.. W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent .Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca.. 3 rozporządzenia (UE) nr 809/2014, jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza, właściwy organ zapewnia beneficjentowi:..

Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca.

Oświadczenie mogą złożyć gospodarze, którzy ubiegali się wyłącznie o:Dokumenty i formularze do pobrania.. Sprawdź szczegóły.Rząd chce zmienić ustawę o dopłatach bezpośrednich.. Chodzi o potwierdzenie braku zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o .Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie mogą złożyć rolnicy, którzy we wniosku na 2018 roku zadeklarowali powierzchnię gruntów rolnych mniejszą niż 10 ha.. Zgodnie z art. 17 ust.. Wyjaśniamy, kto będzie uprawniony do .Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020.. Ze względu na to, Rada Ministrów już 23 stycznia 2020 r. przyjęła ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW .Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku mogą złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.. Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 - dokument archiwalny dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - dokument archiwalny dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - dokument archiwalnyDopłaty bezpośrednie - oświadczenie zamiast wniosku?. W 2020 r. operacja składania wniosków w ramach systemu wsparcia bezpośredniego rozpocznie się już od 1 marca.. Modyfikacja procedury wynika z przyjętej 23 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy.. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR oświadczenia o braku zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie w stosunku do ubiegłego roku - poinformowała Agencja.. ARiMR poinformowała, że możliwe jest nadsyłanie pocztą wniosków o dopłaty - i jednocześnie wiadomo, że Polsce grożą kary za niewprowadzenie wniosków do systemu informatycznego w terminie.Od 2 marca można składać oświadczenia zamiast wniosków o płatności bezpośrednie i płatności obszarowe.. Do tej pory rolnicy składali je głównie osobiście, ale teraz Agencja .Złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim.. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 1 marca do 8 czerwca, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Dokumenty i formularze do pobrania ..Komentarze

Brak komentarzy.