Wniosek ekuz poznań
Zaznacz w nim, czy chcesz odebrać gotową EKUZ osobiście w oddziale NFZ, czy dostać ją pocztą.. Wniosek można też dostarczyć za pośrednictwem poczty, faksy lub e-mailu.. Karta EKUZ może zostać wydana również na podstawieni samodzielnie przygotowanego pisma pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie dane wymagane do wydania karty.Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ [PDF, 242 KB] Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej [PDF, 192 KB] Wzór zaświadczenia wypełnianego przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne [PDF, 255 KB]WOW NFZ 61-823 Poznań ul. Piekary 14/15 Adres do korespondencji: 60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158 tel.. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz - wtedy potrzebny jest jej podpis.Kartę EKUZ możesz zdobyć w 3 prostych krokach: 1.. 61-823 Poznań.. Adres do korespondencji: 60-309 Poznań ul .tel.. ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań.. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA.. ul. Grunwaldzka 158.. Na dole strony udostępniamy Ci dwa wnioski: dla osób wyjeżdżających na pobyt czasowy (wakacje, studia) dla osób wyjeżdzających służbowo (wyjazd pracowniczy) Wybierz odpowiedni wniosek, wydrukuj go i wypełnij zgodnie z prawdą.. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Adres: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 60-309Wnioski o EKUZ na 2019 rok Pobierz aktualny druk EKUZ online Wszystko online bez wychodzenia z domu Pobierz wniosek już teraz!EKUZ w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16 tel..

Wypełnij wniosek o kartę EKUZ.

Decyzja o tym, który należy wypełnić uzależniona jest o celu wyjazdu za granicę.. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.. 61 850 60 70, 61 850 63 84, 61 850 63 94; fax 61 850 60 68, 61 658 04 05 Poznań, ul. Grunwaldzka 158 Grunwaldzka 158 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ - gdzie załatwić .Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w Poznaniu wyrobisz w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ Poznań: Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Poznań.. Dane adresowe: Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.. (89) 532-74-14 faks (89) 533-91-74 EKUZ w Poznaniu Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 61-823 Poznań, ul.Piekary 14/15 tel/faks: (61) 850 60 00 (61) 850 61 02 adres do korespondencji: 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158Oczywiście wniosek o kartę EKUZ może złożyć osoba, która chce ją otrzymać, której danymi osobowymi wniosek został uzupełniony.. Kontakt telefoniczny +48 61 850 63 84, +48 61 850 63 94, +48 61 850 60 70.zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu..

Pamiętaj, żeby podpisać wniosek.

EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie.. 2019-01-12 11:01:02 To dokument, który podczas korzystania z systemu ochrony zdrowia za granicą potwierdzi fakt posiadania ubezpieczenia w Polsce.Wniosek o wydanie EKUZ Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych z prawem do świadczeń, których wyjazd do innego niż Polska państwa UE lub EFTA jest związany z pobytem czasowym.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna do daty wskazanej na dokumencie .. Wniosek EKUZ na pobyt czasowy (wyjazd w celach: turystycznych, naukowych) .. EKUZ Poznań.. tel: (61) 850 60 00. faks: (61) 850 61 02. centrali: 61 850 60 00 infolinia: 800 190 590WOW NFZ 61-823 Poznań ul. Piekary 14/15 Adres do korespondencji: 60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158 tel.. W Poznaniu EKUZ można bezpłatnie wyrobić osobiście w Wielkopolskim Oddziale NFZ w tym mieście.. Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku składania wniosku w imieniu żony, męża lub ..

centrali: 61 850 60 00 infolinia: 800 190 590Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ.

Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3:Poznań: Karta EKUZ - gdzie złożyć wniosek w Poznaniu i jak długo się czeka na odbiór?. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:Wniosek o kartę EKUZ w Poznaniu, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można składać w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: ul. Grunwaldzka 158 (parter) 60-309 Poznań.. tel: (61) 850 60 00. faks: (61) 850 61 02. o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. RED 30.07.2019Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwoli nam skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej podczas wakacyjnych wyjazdów.. Adres EKUZ w Poznaniu.. Nie zapomnij o podpisach!Posiadanie EKUZ nie oznacza, że leczenie w krajach honorujących Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie dla ciebie całkowicie bezpłatne.. Masz EKUZ?. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażam zgodę na jego przesłanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej*.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1..

2017-06-14 07:50:02 ekuz poznańPoznań: Karta EKUZ - gdzie złożyć wniosek w Poznaniu i jak długo się czeka na odbiór?

Pamiętaj, że bez ubezpieczenia turystycznego nie jesteś w .Podczas ferii zimowych wiele osób wybiera wyjazdy na narty m.in. do Włoch, Francji, Szwajcarii, Czech, Słowacji czy Austrii.. W Polsce jesteśmy chronieni ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak poza .Karta EKUZ - jak wyrobić EKUZ: jak wypełnić wniosek, gdzie go złożyć w Poznaniu i jak długo się czeka na odbiór?. WNIOSKI O WYDANIE KART EKUZ - zgodnie z procedurą należy składać w Oddziale NFZ, w którym osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia, poza osobami, które osobiście podejdą do pracowników obsługi bezpośredniej i na miejscu złożą wniosek o wydanie karty EKUZ i odbiorą kartę „od ręki"- po poprawnej weryfikacji.Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Poznań.. Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów.EKUZ Poznań- gdzie wyrobić?. ul. Piekary 14/15, 61-832 Poznań.. To dokument, który podczas korzystania z systemu ochrony zdrowia za granicą potwierdzi fakt .Często czytane na paszport.info..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt