Wzór pisma powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i.Wanda Pakulniewicz.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i .Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.. Pozostało.. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór pisma na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu .. Odwołanie wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły.Wniosek do organu prowadzącego o opinię w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły.. Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Jeżeli ponadto dyrektor szkoły podstawowej będzie chciał powierzyć mu stanowisko wicedyrektora (pod warunkiem, że organ prowadzący zgodził się na utworzenie stanowiska), musi wcześniej uzyskać opinię organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady szkoły jeżeli została powołana co do możliwości powierzenia tego stanowiska temu konkretnemu nauczycielowi (jednocześnie .Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych..

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły.

W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko Wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły (jeśli została utworzona) oraz Rady Pedagogicznej.Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły .w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.. (imię i nazwisko pracownika) POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACYPowołanie Wicedyrektora.. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego.Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoWzór 4.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że .. Pobierz dokument.. 1 i 12 .Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.Powołanie na stanowisko wicedyrektora.. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 63 ust.. Co powinno zawierać pismo skierowane do organów wydających opinię w tej sprawie?. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Powierzenie stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych (tj. od dnia 1 września danego roku szkolnego) jest zasadą, jednakże nie jest to zasada .Art.. Niezbędne jest więc wzajemne zaufanie pomiędzy osobami pełniącymi te funkcje.Powierzenie funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. powierzenie obowiązków nastąpi na podstawie zarządzenia, ale z jaką datą i od kiedy ?. Zgodnie z art. 37 ust.. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie art. 36a ust.. ( 01.09 niedziela).W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej..

Porada prawna na temat wzór pisma na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły.

Wzór statystycznej karty .Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce (.). Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska dyrektora szkoły (przykładowy) • 71 Wzór 6.. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.. Czy można w powierzeniu zapisać okres np. od dnia 1.09.2008r.. powierzam Panu stanowisko wicedyrektora na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2011 r.W razie utworzenia stanowiska wicedyrektora, stanowisko to jest stałym elementem organizacji organów szkoły, a jego obsadzenie nie pozostaje w związku z odwołaniem dyrektora szkoły.. czy na sierpniowej radzie mogę ( lub odchodzący dyrektor) zasięgnąć opinii RP na temat powierzenia obowiązków wicedyrektora innemu nauczycielowi..

Statut szkoły reguluje zakres kompetencji wicedyrektora szkoły.

PODGLĄD DOKUMENTU.. na czas pelnienie funkcji dyrektora XXXXX .. przed powierzeniem tego stanowiska dyrektora ma obowiązek zasięgnięcia opinii o kandydacie w: - organie prowadzącym szkołę, - radzie szkoły, - radzie pedagogicznej.Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora tejże szkoły.. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół .Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora (podobnie jak innych stanowisk kierowniczych w szkole) i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.Witam, bardzo proszę o wzór druku powierzenia funkcji wicedyrektora zespołu szkół.. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. ZOBACZ WSZYSTKIE.Na podstawie art. 37 u.s.o.. Pismo w sprawie powierzenia .W piśmie dyrektor szkoły zwraca się do organu prowadzącego o wydanie opinii w sprawie powołania określonej osoby na stanowisko wicedyrektora.. Na przełomie roku więc pracodawca może powierzyć taką pracę nawet na 6 miesięcy, tj. od 1 .Zgodnie z art. 37 ust.. Prawo oświatowe - 1.Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Doprecyzowanie uprawnień i obowiązków najczęściej następuje w Ramowym Statucie Szkoły.. - w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy..Komentarze

Brak komentarzy.