Wniosek o pomoc socjalną z funduszu promocji kultury
Wsparcie to mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.. Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2020605 _Wniosek _oraz _informacja _o _przetwarzaniu _danych.doc 0.04MB Wzór zaświadczenia lekarskiego do wniosku 20191121 _Wzór _zaświadczenia _lekarskiego _do _wniosku.pdf 0.03MBWypełniony wniosek z załącznikami należy wysłać (najlepiej listem polecony, żeby mieć dowód nadania) na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Mecenatu Państwa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa.. a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi .Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.. Aby ubiegać się o pomoc socjalną, należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury" (do pobrania) oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we wniosku.Przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury.. Wyniki naboru wraz z odwołaniami: Kultura cyfrowaNie ma żadnego ustawowego terminu na złożenie wniosku o udzielenie pomocy socjalnej przez Fundusz Promocji Kultury i można to zrobić w dowolnym momencie, przy czym pomoc jest jednorazowa..

Wyniki naboru wraz z odwołaniami: Promocja kultury polskiej za granicą.

Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury" oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we Wniosku (druki w załączeniu).Informacja o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy (w przypadku ich braku informacja o innych źródłach utrzymania wnioskodawcy) 8.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSKiedy w ubiegłym tygodniu przygotowywałam wpis na temat pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury nie sądziłam, że temat spotka się z tak dużym zainteresowaniem.. Wiele osób napisało do mnie z prośbą o pomoc w wypełnieniu wniosku oraz o wskazówki, jakie dokumenty należy dołączyć.Pomoc socjalna dla twórców z Funduszu Promocji Kultury MKiDN 29 marca 2020 / Aktualności , Twórcy W związku z ogłoszeniem stanu epidemii przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy socjalnej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury" (do pobrania) oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we Wniosku.. Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury" oraz dołączyć wymagane .Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej..

Możliwe jest aplikowanie ...Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury.

Pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków.Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej .pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.. Ministerstwo wymaga, aby na kopercie dopisać: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji .Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Mecenatu Państwa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, z dopiskiem: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury 2020.. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.Wyniki naboru wraz z odwołaniami: Infrastruktura domów kultury.. Narodowe Centrum Kultury..

Żeby ubiegać się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury w związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie trzeba składać żadnych papierowych zaświadczeń.

1 pkt 26 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:.. 1, 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu .Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.. Departament Współpracy z Zagranicą.. Syntetyczna informacja o dorobku twórczym lub artystycznym (pomocne są przykłady twórczości na płycie CD lub nośniku typu pendrive bądź wskazanie adresu strony internetowej)Należy dołączyć portfolio i informację o zarobkach z 12 miesięcy.. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz. 165 ze zm.) oraz z § 11 ust..

Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury" oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we Wniosku.

Domyślam się, że Fundusz Promocji Kultury jest obecnie zasypywany wnioskami, ale każdy kto wysłał taki wniosek chce wiedzieć czy może liczyć na zapomogę socjalną.W piątek na Twitterze MKiDN pojawiła się informację, że w ramach pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwo przyznało "429 zapomóg dla twórców i artystów na łączną kwotę ponad 800 tys. zł".. Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury" oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we Wniosku(druki w załączeniu).O zapomogi z tego Funduszu można starać się non stop, ale z powodu stanu epidemii w Polsce procedura wnioskowania jest bardzo uproszczona.. Wzór wniosku i załączników znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - aktualny link do strony.- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane .Zgodnie z art. 87 ust.. Termin realizacji: nabór i ocena są prowadzone w trybie ciągłym, osoby w trudnej sytuacji mogą aplikować o zapomogę kilkukrotnie.. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego, decyzją rządu działalność instytucji kulturalnych została wstrzymana.. Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok.. Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok.Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzania danych osobowych i wzór zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy).Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórc i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.. Wyniki naboru wraz z odwołaniami: Kultura Dostępna.. Narodowe Centrum Kultury.. Dofinansowanie będzie przyznawane osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.. Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury" oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we Wniosku (druki w załączeniu).Twórcy i artyści mogą ubiegać się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury.. Wnioski można składać w .Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o uproszczeniu procedury ubiegania się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt