Podaj wzory grupowe następujących związków
Podaj wzory następujących związków: a)kwas 1-cyklopentenokarboksylowy b) kwas m-toluilowy c) 4-chloro-2- metylo- masłowy d) octan wapniowy e) kwas 3-bromocykloheksanokarboksylowy f) kwas 2,4-dinitrobenzoesowy g) 2,3dibromopropionian potasowy h) kwas 3,3difluoroheksanowyKliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ podaj wzory grupowe następujących związków a) 1,3 - dijodobutan, 3- etyloheptan, 1,2,3-tribromobutan, 1,1,…1) Zapisz wzory grupowe wszystkich izomerów o wzorze sumarycznym C6H14.. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla wZadanie: podaj wzory półstrukturalne następujących związków a 2,3 dimetylopentan b 2 chloro 2 metylopropan napisz równania spalania w zależności od Rozwiązanie: wzory w załączniku 2 a c4h8 6 o2 gt 4 co2 4 h20 b c4h8 4 02 gt 4 co 4 h2oTen dokument należy do strefy płatnej.. Zapisz wzory strukturalne następujących związków: a) kwasu 2-aminopropanowego b) kwasu α-aminomasłowego c) kwasu 2,6-diaminoheptanowego d) kwasu 2-amino-4-fenylopentanowego 2. Podaj wzory grupowe następujących związków 2012-12-20 14:21:55;.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 - 26).. Podaj wzory grupowe następujących związków: a) metylocyklobutan b) bromocyklobutan c)1,2-dichlorocykloheksan d)1,1- dibromocylkoheksan e) 1,3-dietylocykloheksan f) 1-bromo-4-metylocykloheksanZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Podać wzory grupowe następujących związków 3-metylobut-1-en, 2-metylobut-2-en , 2-metylobut-1-enPodaj wzory sumaryczne i strukturalne( grupowe) podanych związków..

Podaj wzory grupowe następujących związków.

Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) oraz podaj nazwy systematyczne dwóch węglowodorów o wzorze sumarycznym C 5 H 10, wiedząc, że węglowodór I nie odbarwia wody bromowej, a węglowodór II odbarwia ją.. Zapisując wzór związku za pomocą strukturalnego wzoru grupowego (tzw. półstrukturalnego) nie uwidacznia się pojedynczych wiązań .Podaj wzory półstrukturalne ( grupowe ) alkoholi zapisując je w odpowiednim miejscu w tabeli: a) 2-metylopentan-2-ol b) 3-etylo-2,4-dimetylopentanol c) 3-etylocykloheksanol rzędowość alkoholu wzór grupowy alkoholou-- 14 lis 2010, o 16:52 --napisz wzory półstrukturalne następujących .Alkany 1..

Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) jednego izomeru każdego z tych związków.

Nazwij niżej podany związek: CH 3 CH 3 CH 3.. - rozwiązanie zadania.. - Pentanian etylu-Palmitynian cynku - Kwas heksanowy - mrówczan etylu - 1,3 dietylobutanu - butanian etylu - stearynian wapnia - kwas butanowy - octan propylu - 2,3 dimetyllopentanNapisz wzory grupowe następujących związków i podaj ich nazwy: a) alkohol zawierającego 10 atomów wodoru, b) kwasu karboksylowego zawierającego 7 atomów węglaZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1.Podaj wzory grupowe następujących zwiazków oraz ich nazwy : a) alkoholu zawierajacego trzy atomy węgla b) kwas…Podaj wzory grupowe następujących.. Jak pisać wzory grupowe?Zadanie: narysuj wzory grupowe półstrukturalne i sumaryczne następujących związków 2,2,3 trimetylobutan 2,3,4 trimetylopent 2 en 3,3 dimetylopent 1yn Rozwiązanie: rozwiązanie w załączniku1/.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Ustal wzory sumaryczne i kreskowe oraz podaj nazwy związków powstałych z następujących pierwiastków: 2014-03-13 14:15:37; Rozpisz wzory półstrukturalne następujących związków chemicznych: 2013-03-12 14:32:02; Napisz wzory związków chemicznych o następujących .Zapisz wzory grupowe wszystkich alkocholi o wzorze sumarycznym C5H11OH podaj nazwy systematyczne tych zwiazkow..

(2 pkt) Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch pochodnych propanu.

Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Podaj wzory grupowe następujących związków 2012-12-20 14:21:55; 1.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin .. Zapisz wzory strukturalne wszystkich aminokwasów o wzorze sumarycznym C 4 H 9 O 2 N. Podaj nazwy tych związkówNAZEWNICTWO WYBRANYCH KLAS ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 1 ALKANY Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Wzór półstrukturalny Nazwa systematyczna Węglowodór I Węglowodór II Zadanie 7.. "Zbiór zadań z chemii…Zakres podstawowy" Krzysztof Pazdro.. Podaj wzory grupowe następujących związków: 1)1,1-dibromopropan 2)2,2-dibromopropanPodaj wzory grupowe następujących związków: I 1 - chloro - 2.. Jesteś w strefie: Rozwiązania zadań z chemii (szkoła średnia) Uzyskanym kodem masz dostęp nie do jednego.Zad.9.1.11:Podać wzory grupowe następujących związków; 3-chloropentan, 1-bromopropan, 2-bromobutan, 1-chloro-2-metylobutan,Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

9.14 Cytat: Narysować wzory grupowe wszystkich związków izomerycznych wzorze sumarycznym: a)C 5 H 12, b)C 6 H 14.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt