Podaj wzory sumaryczne soli
PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .POdaj wzory sumaryczne soli c) siarczek sodu, chlorek miedzi(II), siarczan(IV) potasu, węglan wapnia, d) fosforan(V) wapnia, chlorek amonu, azotan(V) sodu, siarczan(VI) żelaza(III), Poniżej pojawia się wzór ogólny Me indeks dolny n, R wielkie indeks dolny m.1.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli.. 298 .. Dysocjacja soli : pokaż więcej.. Poproszę rozwiązania oraz niech mi ktoś napisze jak to się robi.. Zadanie premium.. Uzupełnij następujące równania reakcji chemicznej i dobierz współczynniki stechiometryczne:1. Podaj wzory sumaryczne soli; a.węglan wapnia b.siarczek glinu c.fosforan(v)żelaza(II) d.siarczan(vI)sodu 2.Podaj nazwy soli zdysocjuj je.. Zadania z chemii.. NaF - fluorek sodu.. Żeby napisać wzór soli, trzeba umieć określić .Nagranie rozpoczyna ujęcie brązowej planszy na tle której pojawiają się napisy.. Daj łapkę w górę :)Odwiedź też mój profil na FB: .Podaj wzory sumaryczne soli : Fosforan (V) Cynku Chlorek Żelaza (III) Siarczek Litu Chlorek Miedzi Węglan Baru Azotan (V) Miedzi Fosforan (V) Potasu Kto da najwięcej odp.dostanie 10 pkt ..

Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.

Solom możemy przypisać wzór ogólny:Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17 podaj nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b) 2010-10-06 18:11:05 Podaj nazwy i wzory strukturalne soli !chemia Kwasy nazwy kwasów wzory kwasów nazewnictwo kwasów Sole nazwy soli wzory soli nazewnictwo soli.. Jesteś tutaj: Home.. Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli: a) PbSO4 b)CuCO3 c)AgCl 3.. Pewnie na tej kartkówce pani poda ci słowami nazwy soli, a ty będziesz je musiał tak właśnie zapisać.. b) w wodnym roztworze tej soli znajdują kationy sodu i aniony siarczanowe (VI).. NH 4 Cl 2 , Fe 2 S 3 , Mg(NO 3 ) 2 , NaCO 3 NH 3 Cl, Fe 2 S 3 , MgNO 3 , Na 2 CO 3Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Podaj wzory sumaryczne i nazwy soli, które mogły być rozpuszczone w wodzie, w zlewce przedstawionej na ilustracji..

Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.

zawierał dwa razy mniej kationów niż anionów.. Np. wzór sumaryczny wody to H2O.. Uzupełnij wszystkie wiersze tabeli 2020-12-15 12:05:01; Ile dm^3 powietrza w warunkach naturalnych należy użyć do spalenia butenu według reakcji: C4H8+6O2-->4CO2+4H2O aby otrzymać 440g tlenku węgla (IV)?. Wzór sumaryczny to zwykły wzór, jakich uczysz się od 1 klasy.. Pomocy!. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. z góry dziękuje za pomoc.. Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej tej soli.. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli.. Sole są związkami chemicznymi zbudowanymi z metalu (lub grupy amonowej NH4+) oraz reszty kwasowej.. CaCO 3 - węglan wapnia.. c) sieć krystaliczna tej soli jest zbudowana wyłącznie z jonów o konfiguracji elektronowej argonu.Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy.. np.: węglan magnezu - MgCO3Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia .Zaznacz zestaw, w którym znajdują się wzory sumaryczne soli o nazwach: chlorek amonu, siarczek żelaza(III), azotan(III) magnezu, węglan sodu..

2020-12-14 22:35:19Napisz nazwy soli i wzory soli.

Wzór sumaryczny: H3PO4 Nazwa systematyczna kwasu: kwas fosforowy (V) Wartościowość reszty kwasowej: III Nazwa systematyczna soli kwasu: fosforany (V) 6.Podaj wzory sumaryczne kwasu od którego pochodzi ta sól: -Chlorek sodu -Azotan(V) żelaza(II) -Siarczek fransu -Siarczan(VI) srebra -Chlorek potasu - Azotan(V) ołowiu --Fosforan(V) chromu(III) -Siarczan (IV) magnezu -Azotan(III) baru -Bromek srebra -Weglan potasu -Chlorek wapnia -Chloran (I) wapnia -Fosforan(V) rtęci(II) -Siarczan(VI) wapnia -Azotan(V) srebra -Jodek rtęci(I) -Siarczek .Ludzie, pomóżcie, kompletnie tego nie czaję.. Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: krzysio-baran 11.4.2010 (19:38) ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: kasiuniakkkk 13.4.2010 (17:36) Po odparowaniu z 40 g roztworu pozostało 4 g soli.Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.. Nazwa soli składa się z dwóch wyrazów.. zapamiętać, że KAŻDA SÓL POCHODZI OD JAKIEGOŚ KONKRETNEGO KWASU I MA JEGO RESZTĘ KWASOWĄ !.

2011-05-19 20:19:36Napisz wzory sumaryczne podanych tabeli soli.

Na podstawie własnej wiedzy podaj trzy przykłady wpływu kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie na rozwój społeczny i gospodarczy Krakowa w latach 1950-1980.Podaj wzory sumaryczne soli, których dotyczą poniższe informacje.. a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek…podaj wzór sumaryczny soli: a)krzemian sodu b)jodek galu c)boran.. - rozwiązanie zadaniaPodobało się?. Pierwszy napis, widoczny u góry ekranu brzmi Określ wzór sumaryczny soli zbudowanej z kationów potasu i anionów fosforanowych pięć.. Np. H 2 O to wzór sumaryczny wody.. a) w sieci krystalicznej tej soli znajdują się kationy wapnia i aniony fluoru.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Wracamy do naszego polecenia „Podaj wzór sumaryczny azotanu(V) wapnia" Wzór sumaryczny to taki „zwykły", bez kresek.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćNazwa soli: chlorek wapnia, fosforan potasu, siarczan (4) cynku, azotan(5) glinu, jodek chromu(3), i do nich napisać trzeba wzór sumaryczny soli oraz wzór sumaryczny kwasu, od którego pochodzi sól.. Teraz musisz koniecznie(!). Napisz, jaka jest wartość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePO4, a jaka w soli o wzorze FeSO4.Sole jak pewnie wiesz składają się z metalu i reszty kwasowej (np. masz kwas H3PO4 to reszta to PO4)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt