Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
Rodzaje wniosków.. 2007, Nr 125, Poz 874) jako „NIEZAROBKOWY PRZEWÓZ DROGOWY - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego .Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wymagane jest w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne następującymi pojazdami: Samochodami ciężarowymi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t.Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne .. Wymagane dokumenty.. Przeczytaj poniżej jak zdobyć takie zaświadczenie.Zaświadczenie, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust.. Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis.. zm. informujemy: Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice.. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust.. Rodzaje wniosków.. 500,00 zł.. Druki takich wniosków są dostępne między innymi na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie mogą zostać pobrane i po uzupełnieniu o wskazane tam transparentne dane złożone do tego .OPŁATY Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł..

API publiczne; Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Zgodnie z definicją przewozem drogowym na potrzeby własne określany niezarobkowy przewóz .Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać na własne potrzeby firmowe auta do międzynarodowego przewozu rzeczy?. Zapłać.. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).. za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku oraz każdego kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku.. wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, dokument tożsamości, oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy z osobami niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy,Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wymagane jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca wykonywane przewozy drogowe wykonuje jako działalnością pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, a tym samym nie świadczy zarobkowych usług transportowych dla innych podmiotów gospodarczych.Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej..

ZGŁOSZENIE ...Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne GDZIE ZAŁATWISZ.

Odebrać zaświadczenie będziesz mógł: • osobiście z dowodem osobistym, • przez pełnomocnika.. Przewóz rzeczy; Przewóz osób; Druki do pobrania; Akty prawne; Kontakt; Kurier; Świadectwa Kierowcy.. Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem .posiadania innego typu dokumentu - Zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne, odpowiednio osób lub rzeczy.. Zaświadczenie po zmianie odbiera się osobiście w pok.. Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.. Podstawa Prawna 1.. Wykaz przedsiębiorców prowadzących pośrednictwo przy przewozie osób; Kurier; Kontakt; KREPTD.. 100,00 zł.. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 2.. Tytuł płatności.. Dane osobowe zbierane są w celu wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż .Specjalista z zakresu transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem w doradzaniu firmom transportowym i prowadzącym przewozy na potrzeby własne, były pracownik służb kontrolnych, trener i szkoleniowiec, autor wielu publikacji z zakresu czasu pracy kierowców, wymogów licencyjnych, przewozów ADR i innych zagadnień związanych z ..

dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r.. 1 pkt 2.Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób pobiera się opłatę w wysokości: 80 zł - gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do roku, 100 zł .Oznacza to, że zasadniczo umowa, na podstawie której dana osoba korzysta w przewozie na potrzeby własne z pojazdu, winna zawierać zapis czy ustalenie, że ten pojazd może być używany, tj. wykorzystywany do wykonywania transportu drogowego przez przedsiębiorcę (na podobnym stanowisku stoi WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia z 17 stycznia 2012 r., II SA/RZ 985/11, Legalis).Kwota.. 2.Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie przez przedsiębiorcę do odpowiedniego organu, iż wykonywane przewozy drogowe są działalnością pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) - opłatę skarbową w wys.WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA POTRZEBY WŁASNE - PRZEWOZY DROGOWE RZECZY/OSÓB I..

w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

PRZYGOTUJ.. Zaświadczenie wydawane jest na czas nieokreślony.Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn.. 220 po dokonaniu zwroty posiadanego zaświadczenia.Pamiętajmy, że pracownik wykonujący przewóz na potrzeby własne firmy wcale nie musi być zatrudniany na stanowisku kierowcy, a na innym, wynikającym z profilu przedsiębiorstwa, jednak musi posiadać odpowiednie uprawnienia - do kierowania pojazdem, zaświadczenie o stanie zdrowia, powinien ponadto spełniać wymagania dotyczące wieku .zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy wynosi: 500 PLN, wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku wynosi: 100 PLN.. 25,00 zł.Pojęcie przewozu na potrzeby własne zostało zdefiniowane w art.4 pkt 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.. Zapłać.. Kierowcą pojazdu na potrzeby własne może być sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz lub zatrudnieni przez niego na podstawie umowy o pracę kierowcy.. Wniosek o wydanie zaświadczenia lub o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy; Załączniki do wniosku: oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym i przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach .Po weryfikacji dokumentów organ wydaje zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wnioskowaną liczbą wypisów.. Kierowca pojazdu musi spełnić warunki określone w Art. 39 a Ustawy o transporcie drogowym, czyli mieć uprawnienia do kierowania pojazdem, oraz .Za zmianę treści zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne pobiera się opłatę w wysokości: Za zmianę zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalnościWymagane dokumenty.. Niezarobkowy przewóz drogowy, zwany przewozem na potrzeby własne, może być wykonywany po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych osób lub rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt