Pfron deklaracja dek-i-0

pfron deklaracja dek-i-0.pdf

1 ustawy, zobowiązany do wpłat na Fundusz (PFRON).. Przygotowane w Comarch ERP Optima deklaracje można zaimportować do programu SODiR OffLine.. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Odpowiedź: Deklarację DEK-I-0 składają pracodawcy, którzy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10 Telefon dostępny w dni powszednie, w godzinach 9.00-15.00 - obsługa e-PFRON2 .. 2019, poz. 172 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.. Do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodująceWezwanie pracodawcy przez PFRON do skorygowania deklaracji lub informacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez Fundusz, że deklaracja lub informacja została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.. Infolinia dodatkowa - 517 373 975.. Wraz z wezwaniem pracodawcy do jej skorygowania dokumantu, PFRON może wystąpić o złożenia niezbędnych wyjaśnień .Opis: PFRON DEK-I-u Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat Deklarację DEK-I-u wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust..

... DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) - składasz, ...Dane infolinii.

Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami.. Dane dla PFRONDeklaracje do PFRON.. NIP Pozycja niedostępna do edycji - wypełniana automatycznie na podstawie danych o pracodawcy znajdujących się w bazie PFRON.Przykład: 00X0000X0/DEK-I-/RRRR-MM.. Sk adaj cy: Pracodawca, o którym mowa w art. 2 ust.Wyjaśnienia do DEK-I-0 Strona 2 z 9 Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na formularzu wpłaty gotówkowej, polecenia przelewu i wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.. Wzory deklaracji wprowadzone zostały na podstawie art. 49 ust.. 1, 2a, 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Wniosek z dnia 31 października 2017 r. sprawie udostępnienia danych o liczbie pracodawców i stanie zatrudnienia wykazanych w DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, wysokości należnych wpłat, kwocie wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w latach 2004-2014 - PFRON Włącz nawigację Infolinie Pozycja 2..

Zadajecie sobie pytanie „Jaka deklaracja do PFRON będzie odpowiednia w moim przypadku?"

Deklaracje dotyczą pracowników niepełnosprawnych.. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego .Deklaracja PFRON dostępna jest z pozycji menu Płace i Kadry/ Deklaracje PFRON.. 2019, poz. 172 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.PFRON DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wypełnij Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Polecamy: Korygowanie deklaracji DEK lub informacji INF w PFRON Wzory deklaracji i informacji.. Numer w rejestrze PFRON Pozycja niedostępna do edycji - wypełniana automatycznie na podstawie danych o pracodawcy znajdujących się w bazie PFRON.. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należnej (opis poniżej poz. 44 ) lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisamiDEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podstawa prawna: Art. 49 ust..

Wszystkie wyliczenia związane z tymi deklaracjami wykonywane są na podstawie naliczonych wypłat.

Od tego dnia zostały też zmodyfikowanie deklaracje wpłat na PFRON o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracja ewidencyjna DEK-Z.Dokonano tego rozporządzeniem zmieniającym .PFRON: Tytuł dokumentu: DEK-I-0: Opis: Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U.. DEK-I-a (deklaracja miesięczna) - składasz, jeśli reprezentowany przez ciebie podmiot nie ma zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% i .ale ponieważ deklaracja DEK-I-0 może wystąpić w obu grupach (zasada nabycia) to (podsumowanie dla grup 1 i 2) bez powtórzeń: (Embedded image moved to file: pic30207.gif) Pozdrawiam Agnieszka Choromańska Dyrektor Wydziału Wpłat Obowiązkowych PFRONInfolinia PFRON - 22 581 84 10. ; DEK-I-a (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w .DEK-I-0: Opis: Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U..

:DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) - składasz, jeśli podmiot, który reprezentujesz, nie ma zatrudnienia osób niepełnosprawnych minimum 6% oraz nie jesteś pracodawcą wymienionym poniżej.

; Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki .Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON.. Liczba stron: 2 Format pliku:Kalkulator PFRON służy do obliczania wysokości miesięcznej, obowiązkowej wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.. Deklaracje składane do PFRON dzielą się na wiele rodzajów, zależnych m.in. od liczby zatrudnianych osób: - DEK-I-0 - deklaracja miesięczna, składana, jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób .Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas: Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.. Deklaracja dostępnościDEK - I - 0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych Podstawa prawna: Art. 49 ust.. 2 ustawy o rehabilitacji (Dz.U.. 2016, poz. 956 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.. 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Deklarację DEK-I-0 pracodawca składa do PFRON na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (t.j.. ; Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych.. z 2015 r. poz. 101).Wniosek z dnia 12.07.2018 r. w sprawie udostępnienia danych dotyczących pracodawców składających deklaracje DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b w zakresie liczby pracodawców, zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz należnych kwot do zapłaty za okres: 01-05/2018 - PFRON Włącz nawigację InfolinieDEK-I-0 1 /2 DEK - I - 0 Podstawa prawna: Art. 49 ust.. Liczba stron: 2 Format pliku: .DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.