Instrukcja wypełniania wniosku czyste powietrze
Rusza ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza" Informujemy, że w poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczyna działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze".. Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 .Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych.. b) Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowaniePo pełnej aktywacji konta otrzymają Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.. Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Osoby pragnące skorzystać z tej możliwości prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego i krótki opis planowanej inwestycji.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami Załącznik nr 1 - WYKAZ DOCHODÓW w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o .Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej ..

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie: 04.

Formy pomocy: preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych i przekazuje środki .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. Już od 1,5 miesiąca Pracownicy Funduszu dokonują weryfikacji wniosków w oparciu o nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. 02.. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.4/17.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, a kliknięcie w niego uruchamia proces aktywacji konta w Portalu Beneficjenta.. Pozdrawiam.. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .Już od 1,5 miesiąca Pracownicy Funduszu dokonują weryfikacji wniosków w oparciu o nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze..

2.Instrukcja wypełniania wniosku 5.0.0.

Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw ZALECENIA OGÓLNE 1.. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Odpowiedz.. Rożne przypadki.. Aby usprawnić proces oceny wniosków i wyeliminować błędy, które najczęściej w nich występują, poniżej przedstawiamy instrukcję wypełniania wniosku.Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29 lipca 2019 r. do 15 maja 2020 r. 2.. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a) dedykowaną aplikację internetową .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze ZALECENIA OGÓLNE 1.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze: 02a..

Wersja poglądowa wniosku o dofinansowanie: 03.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj.Instrukcja składania wniosku krok po kroku ostatnia aktualizacja: 18-09-201 8 Krok 1 - za re j e st ru j ko n t o n a P o rt a l u B e n e f i cj e n t a .. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią programu priorytetowego czyste powietrze oraz wymaganiami technicznymi 2.Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeInstrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze wersja 2 10.Wypłata kwoty dotacji nastąpi przelewem bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców lub sprzedawców wskazane w załączonych do wniosku o płatność dokumentach lub rachunek bankowy Beneficjenta wskazany we wniosku o płatność, jeżeli faktury lub inne równoważne dokumentyProgram priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. _Powietrze _- _koszty _kwalifikowane.pdf 0.15MB Regulamin naboru wniosków Regulamin _naboru _wniosków.pdf 0.17MB Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Instrukcja _wypelniania .- a - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-") - b - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie - c - Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku czyste powietrzeUlga termomodernizacyjna..

Wzór wniosku o płatność: 05.Złożenie wniosku o dofinansowanie.

aktualizacja od 15 V 2020.. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:„Czyste Powietrze" (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj.. Złożenie wniosku bez weryfikacji formularza - niepoprawnie wypełnionego, a nawet pustego to strata naszego czasu, ale również funduszu.W tym celu wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku.. 19 dni temu.. Aby usprawnić proces oceny wniosków i wyeliminować błędy, które najczęściej w nich występują, poniżej przedstawiamy instrukcję wypełniania wniosku.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych.. Redaktor Czystego Powietrza.. W przypadku kont dla instytucji i firm prosimy o kontakt z numerem telefonu 42 207 14 86 lub pod adres email: [email protected]!. Do tej pory tj do dnia 25.08.2020 nie składałam żadnego wniosku do/w programie czyste powietrze.. Portal eneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW) b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki .Pomagamy wypełnić wniosek do programu „Czyste Powietrze" Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu Czyste Powietrze uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków.. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcyInstrukcja (wideo) jak złożyć wniosek krok po kroku.. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.5/19.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt