Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego doc
Data ostatniej aktualizacji 01.04.2020 10:42.. - 39 zł.. USC-07-07 wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (otwiera nowe okno) Zobacz też: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego - sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd.Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.. Termin załatwienia sprawy • od ręki • 1 miesiąc zgodnie z prawem.. Sposób załatwienia sprawy - wydanie decyzji o .USC.5353.. Masz trzy możliwości złożenia wniosku: przez internet - korzystając z Profilu Zaufanego.. Opłaty.. - Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.. 2020, poz.463), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r .. "Wniosek o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego" (USC-4) (.doc, 34 KB) I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem Opublikował(a): Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/11/02 09:00:37- Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.. » Wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa.. - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzającego sprostowanie aktu stanu cywilnego -Opłata skarbowa uiszczona w dniu złożenia wniosku.Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania albo uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu .1 LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UMIEJSCOWIENIA (REJESTRACJI) ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ (POWYŻEJ 18 LAT) W POLSKICH KSIĘGACH STANU CYWILNEGO ZA POŚREDNICTWEM KONSULATU GENERALNEGO RP W LOS ANGELES: 1. ..

» Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia / zgonu.

I SPRAWY OBYWATELSKIE ŻYRARDÓW.. Zaloguj się do swojej skrzynki ePUAP, złóż wniosek (podążaj za instrukcją krok po kroku).WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO Proszę o wydanie odpisu: skróconego, zupełnego, wielojęzycznego* aktu urodzenia .. /imię i nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia/ .Ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego Odmowa wydania odpisów aktów stanu cywilnego.. Liczba pobrań 37.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .. Jeżeli sprostowaniu podlega akt urodzenia, do podania dołączamy odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców lub odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (jeżeli dziecko zostało uznane - odpis aktu urodzenia ojca).Nie, obecność obojga rodziców nie jest konieczna przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia ich dziecka.. Plik można swobodnie edytować oraz dostosować do własnych potrzeb.Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Data wprowadzenia: 2015-11-25 10 14 Data upublicznienia: 2015-11-25• wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego, • odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę sprostowania..

10 wiadomości: » Wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa.

2015-11-25 10 14: Czytano:1573 razy » Przeczytaj artyku .Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego - wzór doc, 35.5 KB, 30.01.2020 Klauzula informacyjna dot.. Wymagane jest złożenie oryginału lub kopii .Z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu staniu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowaniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu sprostowania.wniosek o sprostowanie w akcie (86.61 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego, dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r.. » Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia / zgonu.. Imię i nazwisko, Nr PESEL……………….……………………….…….… Adres do korespondencjiWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego w pliku DOC Pobierz teraz - Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego w pliku DOC: Pliki DOC otwierane są przez programy takie jak Microsoft Word oraz Open Office - popularne edytory tekstu..

USC-08-02 Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego doc, 57 kB metryczka.

Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.. ……………………………… Imi ę i nazwisko wnioskodawcy/pełnomocnika/ miejscowo ść i data .Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.. Zagraniczny akt urodzenia.. O SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO.. przetwarzania danych osobowych docx, 17.62 KB, 30.01.2020 MetadaneDo pobrania Wniosek do sądu o sprostowanie aktu stanu cywilnego w formacie pdf.. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji.Szkody łowieckie: Ostat.. » Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym » Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku .Podanie, wniosek o wydanie aktu, zaświadczenia o stanie cywilnym, uzupełnienie, sprostowanie, wpis z zagranicy (transkrypcja) aktu stanu cywilnego Pliki do pobrania: ( transkrypcja.doc 6,3 kB )Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku o sprostowanie - po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu ..

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów www.zyrardow.pl,USC-08-01 wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego doc, 58 kB metryczka.

Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.. )15 wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc: 30KB: 16: 16 wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc: 29KB: 17: 17 pełnomocnictwo do uzupełnienia lub sprostowania aktu stanu cywilnego.doc: 25KB: 18: 18 wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka.docx: 12KB: 19: 19 wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie .Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust.. Podmiot udostępniający Urząd Miejski w Koszalinie.WNIOSEK .. WNIOSEK o sprostowanie aktu stanu cywilnego Na podstawie art. 35 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, prosz ę o sprostowanie aktu urodzenia*, mał żeństwa*, zgonu* dotycz ącego .USCO.5352……………20……….. URZĄD STANU CYWILNEGO.. lub uzupełnienia aktu, • dowód zapłaty opłaty skarbowej • dowód osobisty do wglądu.. - Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.. Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia na terenie Polski (w załączeniu).. Zstępni, to potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt