Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego
Opłaty: Nie dotyczy.. Dane o koncie ePUAP:1)dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne; 2)wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do unieważnienia profilu zaufanego ePUAP.Data złożenia wniosku znak sprawy w PP* WNIOSEK o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP Wnioskuję o unieważnienie ważności profilu zaufanego ePUAP A.. W ciągu kilku minut możemy otworzyć własny Profil Zaufany bezpośrednio z konta bankowego w PKO BP i nie musimy w tym celu udawać się do oddziału.. Wyświetlą się nasze dane, do których będziemy musieli dopisać dodatkowe informacje.. Jeżeli mamy tylko konto profilu zaufanego, ale nie mamy aktywnego profilu zostanie wyświetlony komunikat „Aby korzystać z profilu zaufanego - złóż wniosek lub użyj e-dowodu".5. Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP w przypadku zmiany danych, o których mowa w § 8 ust.. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1.. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail.. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.. Uwaga!Profil Zaufany ułatwia korzystanie z e-urzędów i pozwala podpisywać dokumenty przez Internet.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę formularza wniosku.. Ponadto, dzięki IKP wszystkie e-recepty otrzymasz SMS-em lub e-mailem i wykupisz każdy lek w .Osoba posiadająca profil zaufany może samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, albo wystąpić z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego..

Przejdziemy do wniosku o utworzenie profilu.

Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil zaufany ePUAP.Profil Zaufany.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Unieważnienie profilu zaufanego: 1) osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o .Nazwa punktu potwierdzającego Data złożenia wniosku znak sprawy w PP* WNIOSEK o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP Wnioskuję o unieważnienie ważności profilu zaufanego ePUAP A. Przedłużanie ważności profilu zaufanego: 1) można dokonać samodzielnie poprzez podpisanie go potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 2) na zasadach opisanych w pkt 2.. Pokazujemy, jak krok po kroku doprowadzić do tego, by już za kilka minut posługiwać się własnym Profilem Zaufanym.Unieważnienie profilu zaufanego: osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego, może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na ePUAP.. 2016, poz. 1633 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 października 2016 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa Telefony: +48 608 436 383 Pozostałe dane: NIP: 526-24-68-304 Regon: 016391241 [email protected] .Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu..

Termin załatwienia sprawy ...Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP .

Rysunek 11.. Dane osobowe: imię nazwisko numer PESEL 2.. Znajdziesz tam informacje o wykupionych lekach, sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ, a w przyszłości także wyniki badań i swoją dokumentację medyczną.. Menu kontekstowe na stronie Funkcje Użytkownika.Unieważnienie profilu zaufanego nie spowoduje usunięcia konta profilu zaufanego.. Jeżeli nie masz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, załóż profil zaufany w inny sposób — przez internet za pomocą konta bankowego lub w punkcie potwierdzającym.Odpowiedź helpdesku: "Szanowny Użytkowniku W przypadku kiedy posiada Pan Profil Zaufany i nie ma Pan już dostępu do numeru zapisanego w systemie należy: Unieważnić profil zaufany w jednym z punktów potwierdzających, założyć nowe konto oraz złożyć nowy wniosek o profil zaufany, potwierdzić go w jednym z punktów potwierdzających.W systemie ePUAP wypełnij i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.. Chcemy utworzyć Profil Zaufany więc klikamy "Utwórz profil".. Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego Aby za pomocą ePUAP i Profilu .Unieważnienie profilu zaufanego: osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego, może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na ePUAP..

1 pkt 1-3, niezwłocznie występuje z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu na .Jeżeli mamy aktywny profil zaufany, to uda się zalogować i zostanie wyświetlona informacja o profilu zaufanym.. W przypadku cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego UE - należy okazać narodowy dokument tożsamości lub paszport oraz dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL (np .Wniosek w formie elektronicznej o potwierdzenie profilu zaufanego, przedłużenie jego ważności lub unieważnienie, który znajdziesz na koncie użytkownika platformy ePUAP pod adresemDzięki temu profil zaufany założysz od ręki, bez wychodzenia z domu — wystarczy, że podpiszesz wniosek o potwierdzanie profilu zaufanego.. Dane o koncie ePUAP: identyfikator użytkownika adres poczty elektronicznej 3.Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP: Opis: Dz.U.. link otworzy się w nowym oknie.W "e-Urzędzie" mamy trzy grupy spraw, jakie możemy załatwić.. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, złożony po faktycznym zaistnieniu zmiany danych, o których mowa w § 8 ust.. W celu unieważnienia profilu zaufanego osoba posiadająca profil zaufany składa wniosek w wybranym przez siebie punkcie .Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP w przypadku zmiany danych, o których mowa w § 8 ust.. Rysunek 9 Moje profile zaufane 2Patrz: 1.2..

Usunięcie konta profilu zaufanego spowoduje automatycznie unieważnienie profilu zaufanego.

1 pkt 1-3, zobowiązana jest niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.Złóż wniosek Jeśli chcesz unieważnić profil zaufany musisz okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).. Zakładanie Profilu Zaufanego z weryfikacją osobistą w punkcie - krokiWniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP: Opis: Dz.U.. Nazwa użytkownika lub adres e-mail Nie pamiętam nazwy użytkownika.. 2016, poz. 1633 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 października 2016 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. W celu uwierzytelnienia profilu zgłoś się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.. powrót do strony głównej.. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.. Odpłatność:Możesz złożyć wniosek online o założenie Profilu Zaufanego, a następnie w ciągu 14 dni udać się do wybranej placówki, aby potwierdzić swój profil.. Składanie wniosku o profil zaufany - potwierdzenie złożonego wniosku w punkcie potwierdzającym System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi złożenie wniosku o profil zaufany o ile nie posiada on ważnego profilu zaufanego.. Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP .Profil zaufany pozwala też złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, wymieniać korespondencję na przykład z ZUS-em, oddziałem NFZ, urzędem gminy i załatwiać inne sprawy urzędowe przez internet.. Prawa podmiotów danych.. Ja musiałem podać adres e-mail.. Ważne!. Odpłatność:Składanie wniosku o profil zaufany 5.1.. Jeśli nie lubisz kolejek w urzędach, profil zaufany Ci się przyda.W celu dodania wniosku o założenie profilu zaufanego użytkownika, należy na stronie 'Moje Profile Zaufane' kliknąć odnośnik Złóż wniosek (Rysunek 9).. Słownik pojęć-„Podmiot potwierdzający"Teraz Profilem zaufanym zalogujesz się też na Internetowe Konto Pacjenta!. Opłaty: Nie dotyczy Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie .. 1 pkt 1-3, jest nieważny.Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP: Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.. Informacje dotyczące osoby wnioskującej: 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt