Oświadczenia nabywców oleju opałowego
Dotychczas nie tylko organy celne, lecz także sądy nie pozwalały na stosowanie niższej, preferencyjnej stawki akcyzy na oleje opałowe, jeżeli w oświadczeniach składanych przez nabywców były braki, choćby nieistotne, albo gdy nie dało się ich uniknąć.. Jednakże analiza nowszych orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje na odejście od restrykcyjnego poglądu, w myśl którego sprzedawca olejów opałowych powinien już w momencie ich .PALIWA OPAŁOWE .. A gdy gazem, nie musisz!. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.W treści oświadczenia nabywca wskaże następujące dane: marka/typ autobusu, numer rejestracyjny autobusu, nr VIN/numer fabryczny autobusu, pojemność zbiornika na olej opałowy, jego rodzaj i typ (np. B., S., M., S.), miejsce użytkowania.. Oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości .Naczelny Sąd Administracyjny przełamał niekorzystną dla sprzedawców olejów opałowych linię orzeczniczą.. W praktyce, po zatankowaniu u Nabywcy zbiornika na olej opałowy, kierowca działający w imieniu Sprzedawcy dostarczającego to paliwo wprowadzi do systemu SENT dane dotyczące ilości sprzedanego oleju, zaś Nabywca poda mu jeden, dowolny z .Oświadczenie uzyskane od nabywcy oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych musi zostać przekazane sprzedawcy w chwili sprzedaży oleju..

... ale tylko nabywców oleju opałowego do celów grzewczych.

Co zrobić jeżeli nabywca (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarcze)złoży oświadczenie w którym brakuje jego numeru NIP z uwagi .Właściwości oleju opałowego umożliwiają użycie go wprost do napędu pojazdów zamiast oleju napędowego.. 1 pkt 10 nowej ustawy akcyzowej .Treść oświadczenia uzyskanego od nabywcy oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych w przypadku (.). Treść oświadczenia uzyskanego od nabywcy oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych w przypadku zużywania oleju w urządzeniach grzewczych zamontowanych w autobusach i innych pojazdach mobilnych.Wnioskodawca sprzedając olej opałowy do celów grzewczych pobiera od osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą oświadczenie, że nabywane wyroby przeznaczone są do celów opałowych.. Przy składaniu zamówienia trzeba podać sprzedawcy oleju opałowego swoje dane oraz otrzymany z urzędu skarbowego indywidualny numer identyfikacyjny miejsca dostawy lub urządzenia przenośnego.Po 31 marca 2020 r. sprzedawca powinien odmówić dostawy, jeśli nie podamy mu tego numeru.Uzyskanie od nabywcy oleju opałowego oświadczenia o jego przeznaczeniu na cele opałowe jest niezbędnym warunkiem zastosowania obniżonej stawki akcyzy.. Oświadczenie musi odpowiadać wymogom art. 89 ust..

Okazało się, że olej opałowy został zużyty przez nabywcę jako paliwo silnikowe.Oświadczenia nabywcy oleju opałowego można zweryfikować.

Ponadto, w .Nr 87, poz. 825, ze zm.) sprzedawca oleju opałowego był obowiązany w ustawowo określonych sytuacjach do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub też będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych.W czwartek 29 grudnia opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 grudnia 2016 r., w którym Trybunał stwierdził, że obowiązek uzyskania przez sprzedającego, w wypadku skorzystania z obniżonej stawki akcyzy, oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, umożliwiającego identyfikację nabywcy, nie narusza konstytucji.. Złóż oświadczenie.. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Jeśli oleje, o których mowa, kupują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wtedy jest to oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych.. Dzieje się to dlatego, że zgodnie z art. 89 ustawy o podatku akcyzowym tylko uzyskanie przez sprzedawcę oświadczenia nabywcy tego oleju o jego przeznaczeniu (że będzie zużyty do .oleju opałowego Oświadczenie podpisane przez kupującego musi zawierać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP lub PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem, co nabywca i dokładny adres zameldowania i zamieszkania Obowiązkowo na .Po otrzymaniu zamówienia na olej opałowy, pracownicy działu sprzedaży Spółki przesyłają nabywcy do podpisu wzór oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, w celu uzupełnienia danych nabywcy oraz daty złożenia oświadczenia, tj. danych wymaganych przez nową ustawę akcyzową wraz z informacją, iż jedynie w sytuacji .Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie nabywcy oleju, będącego podmiotem, który dokonuje jego dalszej odsprzedaży, tak aby spełniało wymogi określone w art. 89 nowej ustawy akcyzowej i uprawniało Spółkę do zastosowania stawki akcyzy właściwej dla oleju opałowego, określonej w art. 89 ust..

W praktyce chodziło np. o brak PESEL nabywcy albo dokładnego ...Spółka ABC uzyskała od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe.

Jeżeli podatnik jest w stanie wskazać, że dopełnił staranności w celu wylegitymowania nabywcy oleju opałowego, a .Organy podatkowe (w tym wypadku naczelnicy urzędów celnych) bezlitośnie egzekwują zaległości związane z błędnie wypełnionymi oświadczeniami nabywców oleju opałowego, a Trybunał Konstytucyjny uznał w zeszłym roku takie przepisy za konstytucyjne (vide wyrok P 94/08 z dnia 7.9.2010 r.).Ogrzewasz olejem opałowym dom?. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.Przed zmianą przepisów olej opałowy sprzedawany do celów grzewczych potwierdzony był oświadczeniem składanym przez nabywcę w formie papierowej.. Od 1 września 2020 r., po rocznym okresie przejściowym, zmieniły się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych)..

W wyroku z 30 marca 2016 roku uznał, że nieistotne wady oświadczenia nabywcy nie wpływają na prawo do niższej stawki akcyzy (I GSK 247/14, I GSK 1493-94/14, I GSK 1498-99/14, I GSK 1500-1503/14).

Od tej daty, co do zasady, każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw jest obowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU .Wyroki - w sumie zapadło ich dziewięć - są precedensowe.. Opisany we wniosku lekki olej opałowy należy klasyfikować do kodu CN 2710 19 47.. Główną przyczyną występowania nieprawidłowości polegających na wykorzystywaniu oleju opałowego niezgodnie z jego przeznaczeniem jest wysokie zróżnicowanie opodatkowania obu rodzajów paliw (olej napędowy - 1.458,52 zł/ 1000 l (akcyza i opłata paliwowa), olej opałowy .Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.. Wyroki są precedensowe.Przedsiębiorcy, którzy od 1 września br. chcą sprzedawać paliwa opałowe, głównie olej opałowy, muszą zarejestrować się na potrzeby podatku akcyzowego, dokonać tzw. rejestracji uproszczonej.Do rejestru muszą się też wpisać wszyscy nabywcy oleju opałowego, zarówno firmy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające to paliwo do celów grzewczych.Olej opałowy jest objęty obniżoną stawką akcyzy, ale warunkiem jest, by sprzedawca uzyskał oświadczenie od nabywcy, że olej zostanie wykorzystany do celów opałowych.. Następuje to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.. Zestawienia takich oświadczeń trzeba przekazywać co miesiąc do urzędu celnego.Oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą winno zawierać następujące elementy: dane nabywcy, w tym jego nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, jak również jego NIP lub REGON, ilość, rodzaj oraz przeznaczenie oleju,Strona 1 z 14 - akcyza na olej opałowy-oświadczenie - napisał w Inne podatki i opłaty: Jesteśmy firmą handlową zajmującą się obrotem paliwami ciekłymi.Zakupujemy olej opałowy z obniżoną akcyzą, który sprzedajemy na cele opałowe..Komentarze

Brak komentarzy.