Wzór upoważnienia do wydania ekuz
PDF Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (PDF) Rozmiar: 325.3 KiB - Ilość pobrań: 1960.. Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.. Author: fizyk medyczny Created Date: 11/24/2011 8:53:33 AM .Administratorem danych osobowych jest e-file sp.. Jeśli w systemie informatycznym NFZ będziesz miał status: ubezpieczony - nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubezpieczony, wówczas musisz okazać dokument .Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ UWAGA - od 1 maja 2010r.. Miejscowość, data ………………………… Imię .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej5 lat jeśli:.. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: [email protected], który dokonuje przetwarzania .Do wniosku o wydanie EKUZ załączyć należy następujące dokumenty, potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę-zlecenie : ostatni druk RMUA, książeczka ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczęcią lub zaświadczenie od pracodawcy, zgodne z wzorem NFZMożna też upoważnić kogoś zarówno do odbioru karty, jaki i wypełnienia i podpisania za nas wniosku o jej wydanie (Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią)..

Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj.

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią [174,62 KB]Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co musisz przygotowa .. którą upoważnisz - pobierz wzór upoważnienia - otwórz plik w nowym oknie, wypełnij go, wydrukuj, .. jeśli jesteś osobą delegowaną do pracy - wybierz Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granic .upoważnienie z numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu .. okazano dokumenty potrzebne do wydania EKUZ .. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo .. do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.Title: Microsoft Word - EKUZ_wzor_upowaznienia_dla_osob_trzecich.doc Author: ddabrowski Created Date: 4/30/2010 2:44:37 PMWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.. EKUZ dla osoby trzeciej .. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią.. Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ.. obowiązują nowe wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.. : (91) 425-10-00. faks: (91) 425-11-88Aktualnie jesteś: Wzory druków i umów (strona główna) Koordynacja..

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

do odbioru wyniku badania radiologicznego RTG / TK / MMG *.. data i podpis osoby upoważniającej *) właściwe zakreślić .. otrzymujesz emeryturę, nie masz 18 lat i masz ubezpieczenie jako członek rodziny 1) (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin),; nie masz 18 lat i masz własny tytuł do ubezpieczenia 2) (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin); nie masz 18 lat i nie masz ubezpieczenia, ale masz obywatelstwo polskie (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin),Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. Podpis pracownika OW NFZ 2/3 .. DOCX Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (DOC)Gdy chcemy upoważnić daną osobę oraz wydać jej pozwolenie do działania w naszym imieniu w określonym obszarze, jak również do wykonywania w nim jasno określonych czynności, konieczne będzie spisanie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej.UWAGA!. Rozmiar: 174.6 KiB - Ilość pobrań: 2518.. Załącznik nr 1 do wniosku EKUZ INFORMACJA W SPRAWIE UTRATY UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA POSIADACZY EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019) pobierz docx Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składki Dla pracodawców wysyłających pracowników do pracy w UE/ EFTAOdbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia)..

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią.

Wniosek o wydanie karty, wzór jego wypełnienia oraz upoważnienie.. Od 1 stycznia 2006 r. dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w krajach UE/EFTA, niezbędnych podczas pobytu w innym państ.Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ.. Może być to, np. upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejW przypadku, gdy pracodawca wnioskuje o wydanie karty EKUZ dla pracownika niezbędne jest przedstawienie upoważnienia do złożenia wniosku i odebrania EKUZ lub złożenie wniosku czytelnie podpisanego przez pracownika, ze wskazanym adresem, gdzie karta ma być przesłana.Do pobrania Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ..

Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:PDF Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.

podpis strony upoważniającej - osoba dokonująca upoważnienia do odbioru zaświadczenia powinna potwierdzić dokument czytelnym .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE EFTA.. Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek.. Adres EKUZ w Szczecinie.. Dostaniesz EKUZ pocztą - jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Szczecin.. Opis dokumentu: Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przez osobę trzecią .. Wniosek o wydanie formularza E-121 składają osoby pobierające emeryturę lub rentę w Polsce, a mieszkające .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt