Przykład wniosku o zmianę nazwiska
Witam, potrzebuję dobre, i szczegółowe uzasadnienie dot.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5770 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3638 Komentarze (0) 1 + 1 = ?. Wyjątkiem od tej opłaty jest zmiana nazwiska, które zostało zmienione bezprawnie.Przed napisaniem prośby o zmianę stanowiska pracy na wyższe, czyli o awans w pracy, zastanów się, jakie są twoje sukcesy i osiągnięcia z ostatnich miesięcy i w jaki sposób możesz je uargumentować.. ; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub bezpośrednio w placówce sądu.Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za .Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. Jest o bajecznie łatwe.. Można jednak zgodnie z prawem zostać „Piłsudskim", czy „Mickiewiczem" - pod warunkiem, że wnioskodawca posiada członków rodziny o takim nazwisku..

zmiany przeze mnie nazwiska.

• w przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście,Wniosek o zmianę nazwiska składamy w Sądzie Rejonowym, Wydziale wieczystoksięgowym na formularzu KW-WPIS.. ZOBACZ PODOBNE » .Zmiany nazwiska nie można dokonać, jeśli osoba ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada ona członków rodziny o tym nazwisku.. Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.. Zmiana może być jednak dokonana tylko z ważnych powodów.. Druk - WZNI-Po - 30 dni za darmo - sprawdź!Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. W lutym tego roku skończę 18 lat.. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.Zmiana nazwiska - koszt.. Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do .Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Odziedziczyłem je bowiem po ojcu, który właściwie jest dla mnie obcym człowiekiem - od dzieciństwa źle mnie traktował; sprawił mi wiele bólu i cierpienia..

#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?

Następnie tworząc swój wniosek, podaj konkretne przykłady i dowody, które je potwierdzą.. Opłata skarbowa: 37 zł.. Zmiana mojego nazwiska na wnioskowane sprawi mi oraz .do 9 dni roboczych od złożenia wniosku, do 2 miesięcy - wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).. W swoim piśmie zawarłem już informację: z ojcem nie utrzymuję kontaktu, łączy mnie z nim tylko stosunek .Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.Wniosek o zmianę imienia i nazwiska.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. Czytaj więcej o wniosek o zmianę nazwiska dziecka na WP parenting.Moje nazwisko nie jest obraźliwe, ale bardzo chciałbym je zmienić.. Zmiana danych osobowych pracownika takich jak adres zamieszkania czy właściwości urzędu skarbowego istotna jest przy rozliczeniu rocznym PIT-11.Wniosek o wpis w księdze wieczystej (na formularzu KW-WPIS) Wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej należy przygotować na formularzu KW-WPIS..

Zmiana nazwiska - cennik.

Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.Mam problem ze zmianą nazwiska.. Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie lub Wnioskodawca musi zatem uzasadnić wniosek.. 287 pobrań.. Chciałbym nosić nazwisko panieńskie mojej mamy, konieczna więc byłaby zmiana nazwiska..

"Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska" (USC-14).

Załączniki: "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i /lub nazwiska dziecka" (USC-16) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka,Wszystko na temat: wniosek o zmianę nazwiska dziecka.. Zmiana może dotyczyć pierwszego lub drugiego imienia .Wypełnij online druk WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion.. Jak mógłbym uzasadnić w tych okolicznościach wniosek o zmianę .Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska .. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł - dowód jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.. 223 pobrań .Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. Formularz możemy nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości , jak również możemy go otrzymać w Sądzie Rejonowym, Wydziale wieczystoksięgowym (dostępny w gablotach lub u pracownika sądu).Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22) Wniosek o zmianę nazwiska: Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadkuUważam więc, że mój wniosek jest zgodny z zasadami prawa, w tym z Ustawą o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r. z późn.. We Wrocławiu jest to: Urząd Stanu Cywilnego Dział Sprostowań, Uzupełnień i Unieważnień Aktów Stanu Cywilnego oraz Zmian Imion i Nazwisk ul. P. Włodkowica 20 50 - 072 WrocławPrzykład: przepisy zezwalają na posiadanie przez kobietę nazwiska w formie właściwej dla rodzaju męskiego, np. Aleksandra Biały..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt