Decyzja o rozłożeniu podatku na raty

Ponadto przeniesiono .Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty płatności: podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej; Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnikaCzy wydac decyzję odmowną a następnie podatnik ponownie składa wniosek, tym razem o rozłożenie na raty?. Tego typu regulacja jest z całą pewnością korzystna dla podatni…


Czytaj więcej

Zaproszenie na zebranie z rodzicami wzór

kafa, 2016-09-01, ocena: Bardzo przydatne!. Wykaz sal na zebrania [kliknij tutaj] Małopolska Chmura Edukacyjna.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. :-) Po wakacyjnej przerwie czas znów wrócić do pracy i rzeczywistości przedszkolno - szkolnej.. Wzór serca miłości.. Wykłady Agnieszki Czeglik, Bernarda Frugi, Jarosława Polaka i Piotra Cieszewskiego, których miałam przyjemność wysłuchać zainspirowały mnie do przedstawienia moj…


Czytaj więcej

Rezygnacja ze stanowiska

W liście do prezydenta ocenił, że zeszłotygodniowe .. Przewodnicząca rady nadzorczej Enei rezygnuje ze stanowiska - Puls Biznesu - pb.plPiotr Dziedzic złożył rezygnację ze stanowiska wiceministra finansów i wiceszefa Krajowej Administracji Skrabowej - ustalił Business Insider Polska.. Moją prośbę motywuję faktem, że w czasie, gdy pracowałam/em na stanowisku (wpisać aktualnie zajmowane stanowisko pracy) - UZASADNIENIE.. wymówienie, wypowiedzenie,Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez S…


Czytaj więcej

Oświadczenie ulga na start

Start; Aktualności; O nas; Nabory; LSR 2014-20; Projekty.. Zwolnienie z podatku.Informujemy, iż jest już dostępne Oświadczenie dotyczące tzw. „Ulgi na start" dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej" dla Beneficjentów, którzy chcą skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust.. Przypomnijmy, że mały ZUS w 2018 r. wynosi .Ulga na start i działalność bez rejestracji to nowe przywileje z których już wkrótce będą mogli skorzystać przedsiębiorc…


Czytaj więcej

Curriculum vitae wzór word

Bezpłatnie Stwórz CV w Kilka Minut..


Czytaj więcej

Deklaracja dostępności do kiedy

Bronisława Rutkowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Osobą kontaktową jest [ IMIĘ I NAZWISKO DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ], [ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ].Urząd Regulacji Energetyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron interne…


Czytaj więcej

Wzór cv opiekunka osób starszych

Swego czasu miałem okazje uczestniczyć w szkoleniu rekrutacyjnym specjalisty z firmy Bayer AG, który stwierdził, iż druga opcja jest bardziej profesjonalna.CV do pobrania.. Curriculum Vitae hybrydowe łączy CV chronologiczne i funkcjonalne.. Kategoria: Wzory CV i listów motywacyjnych Szukasz idealnego CV?. Nasze indywidualne usługi to więcej niż wzory i szablony.. Komunikatywny, zaradny i pełen cierpliwości w asystowaniu przy wszystkich codziennych czynnościach.Jak napisać CV i list motywacyjny …


Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia do zus o dochodach emeryta

A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionejSkładek z tego tytułu nie opłacamy do ZUS.. Zaświadczenie wydawane jest wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub na żądanie osoby ubiegającej się o nie.W razie gdyby trzeba było wnioskować o zaświadczenie: Może się zdarzyć, że pracodawca nie będzie chętny aby sporządzić zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu w związku z ustną prośbą podwładnego.. Emeryci i renciści, którzy s…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

Każda umowa o świadczenie usług niezależnie od tego, czy jest zawarta na czas określony, czy nieokreślony, może zostać wypowiedziana.. Termin złożenia takiego oświadczenia jest miesięczny i liczy się go od momentu .Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym powinno być dokonane na piśmie.Jeżeli pracodawca nie podjął swojej decyzji w formie pisemnej (np. zakomunikował w rozmowie pracownikowi, że zwalnia go z pracy) to rozwiązanie i tak jest ważne, ale pracownik może skutecznie wnieść odwołanie d…


Czytaj więcej

Umowa lojalnościowa a zwolnienie z pracy

Świadczenie pracy jest podstawowym i najważniejszym obowiązkiem pracownika, wynikającym ze stosunku pracy, powiązanym po stronie pracodawcy z obowiązkiem umożliwienia pracownikowi jej wykonywania, art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.. Jednak nie podlega kodeksowi pracy, co sprawia, że zleceniobiorca pozbawiony jest wielu przywilejów, które przysługują np. na umowie o pracę.Zgodnie z art. 101 2 Kodeksu pracy, przepisy dotyczące umowy o zakazie konkurencji, pod…


Czytaj więcej