Zmiana decyzji w pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń - praktyczne .Ważne ustalenie zapadło też w orzeczeniu NSA z 13 października 2010 r., w którym sąd podkreślił, iż sam tylko fakt udzielenia pomocy społecznej stronie, która znalazła się na terenie .W związku z tym, jeżeli dochód osoby zmienił się nieznacznie poniżej poziomu określonego w art. 106 ust.. (…) Decyzje dotyczące przyznania zasiłków celowy…


Czytaj więcej

Wzory harmonogramów czasu pracy

Nic dziwnego, że doku-menty związane z czasem pracy są często pełne błędów.. Aby pracodawca mógł prawidłowo sporządzić harmonogram czasu pracy, w pierwszej kolejności powinien określić, ile godzin powinni przepracować pracownicy w danym okresie rozliczeniowym.Zgodnie z art. 130 k.p. ustala się to poprzez: pomnożenie 40 godzin (norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego, a następnieNowelizacja czasu pracy, która obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r., wprowadziła nowe regul…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy zlecenie na czas określony

Jeśli w umowie nie ograniczy się możliwości wypowiedzenia umowy zlecenia, to będzie ją stosunkowo łatwo zakończyć.Każdy zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie (nawet jeśli jest to umowa zlecenie na czas określony).. W przypadku umowy zlecenia okres wypowiedzenia nie jest definiowany przez Kodeks cywilny.Zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i z efektem natychmiastowym.. Nierzadko spotkać m…


Czytaj więcej

Oświadczenie o niekaralności wzór word

Podczas procesu rekrutacyjnego w przypadku s.oŚwiadczenie pracownika o niekaralnoŚci Niniejszym oświadczam, że nie byłem/am karany/a i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne.. Znajdują się tu również informacje o tym, kiedy można utracić prawo do pomocy finansowej z urzędu pracy.Oświadczenia/zaświadczenia - Wzory dokumentów, pism, umów - dokumenty.nf.pl Znajdziesz tutaj wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów .Wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem …


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej innogy

Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe.. Ministerstwo Energii podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu .Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej można składać na trzy sposoby.. Taryfa dla energii elektrycznej innogy Polska S.A. dla odbiorców w grupie taryfowej G przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator sp.. Instrukcja wypełniania Wypełnić WIELKIMILITERAMI.1.. W informacji o punktach pobor…


Czytaj więcej

Wniosek ekuz dla dzieci

Wypełniony i podpisany wniosek dostarczyć do odpowiedniego oddziału lub delegatury NFZ.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią [174,62 KB]Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub e-dowodu.. Można go wypełnić na miejscu lub wcześniej pobrać z internetu ze strony nfz-warszawa.pl.. Jest on dostępny w placówkach stacjonarnych i w Internecie.. Wyrobienie karty EKUZ jest stosunkowo proste i s…


Czytaj więcej

Wzor odwolania od komisji lekarskiej policja

Skuteczna windykacja Leasing.W związku z tym każdy, kto chce uzyskać takie świadczenie musi w pierwszej kolejności uzyskać orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza orzecznika ZUS.. Jeśli potrzebujesz porady w tej sprawie lub gotowego odwołania napisz.właściwym jest Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska, od której orzeczenia przysługuje możliwość odwołania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, zaś .. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.) Na podstawie …


Czytaj więcej

Faktura korygująca na plus

E-faktura to pełnowartościowa faktura VAT - stanowi podstawę prawną do rozliczeń podatkowych.W maju tego roku pierwszy spór o to, co musi zawierać zbiorcza faktura korygująca trafił na wokandę NSA.. Obecnie w przepisach ustawy o VAT nie ma regulacji odnoszących się do faktur korygujących in plus, które wystawiane są zazwyczaj po stwierdzeniu zaniżenia ceny towaru, jego ilości, stawki czy kwoty podatku, czyli zwiększających wartość podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego.Zielona faktura …


Czytaj więcej

E-deklaracje druk ord-zu

Zmiana ustawy ordynacja podatkowa zakłada, że od 2016 r. skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.. Musisz, albo chcesz złożyć deklaracje przez Internet, ale nie wiesz od czego zacząć?. Źródło: YAY foto.. Poprzez zeznanie korygujące podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji.. Korekta nie tylko na wypadek błędu.możliwość przesyłania wybranych druków do systemu e-Deklaracje; możliwość wysyłania druków do kontrahentów bezpośrednio z Programu, możliwość…


Czytaj więcej

Liscie na szydelku wzory

Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo ciekawych propozycji, które z pewnością Was zachwycą.. Oczywiście można wykorzystywać istniejące wzory podstawowych splotów, takie z książek, stron internetowych czy innych gotowych udziergów.. 😉 Zrobimy sobie dzisiaj szydełkowe liście krok po kroku - łatwe, szybkie .. Szukam jeszcze wzorow na duże serwety, najlepiej z elementow.. Takie ręcznie robione serwetki na szydełku pięknie udekorują nasze mieszkania a także będą idealną podstawką pod kubek z kawą czy herb…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt