Wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Dz. U. z 2017 r .wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "orzeczeniem lekarskim".Orzeczenie lekarskie dla nauczyciela akademickiego dot.. O tym, jak można uzyskać urlop na tzw. nowych zasadach.. Krok 6.. Nauczyciel .wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla p…


Czytaj więcej

Wzór wniosku nauczyciela o urlop dla poratowania zdrowia

Pobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia>>103_Informacja o powierzeniu innej pracy po urlopie wychowawczym (przykładowy wzór).rtf : 43,1k : 104_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór).rtf : 38,1k : 105_Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (wzór).rtf : 42,0kZgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nauczyciel chcąc przejść na urlop dla poratowania zdrowia składa u dyrektora …


Czytaj więcej

Wzór pisma udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

0 strona wyników dla zapytania wzór pisma udzielenia urlopu dla .Art.. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r., poz. 967 z późn.. Z urlopu będzie mógł skorzystać nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.Problematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w art. 73 (t.j.. W dniu wczorajs…


Czytaj więcej

Wzór decyzji w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest przyznawany na podstawie art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.. O tym, jak można uzyskać urlop na tzw. nowych zasadach.. 4.Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela mają w sposób zasadniczy zmienić zasady na podstawie których udzielany jest urlop zdrowotny nauczyciela.. Unormowania prawne dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia 3.1 Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 1.. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia na…


Czytaj więcej

Wzór orzeczenia lekarskiego urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanego dalej "skierowaniem na badanie lekarskie"; 3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej .Zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mnie na badania lekarskie, o których mowa w art. 73 ust.. 0 strona wyników dla zapytania formularz wniosku o urlop dla poratowania zdrowiaProblematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 styc…


Czytaj więcej

Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Krok 2.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Nauczyciel, który ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia lub korzysta ze świadczenia kompensacyjnego, nie jest uprawniony do świadczenia rehabilitacyjnego.. Dyrektor bada czy skierowanie to zostało: z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rozporządz…


Czytaj więcej