Faktury korygujące skonto

14 ustawy o VAT, zwrot całości lub części zapłaty może być dokonywany przy użyciu komunikatu przelewu, w którym w miejsce informacji dotyczącej .Faktury korygujące wystawia się do już wystawionych faktur w sytuacji, gdy na już wystawionej fakturze stwierdzono pomyłki lub błędy w części zasadniczej faktury.. Powyższe transakcje stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.. 8.Wnioskodawca wskazał dodatkowo, iż skonto udzielone na fakturze, która zostanie zapłacona w określonym terminie płatności…


Czytaj więcej

Faktura korekta skonto

Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT.Skonto można rozliczyć mimo braku faktury korygującej od unijnego kontrahenta Konrad Piłat doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec&Partnerzy Bardzo często (szczególnie dostawcy w Niemiec) …


Czytaj więcej

Oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia na konto

Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w .Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej (plik docx 41kb) Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.. Z tego obowiązku pracodawca będzie zwolniony, jeśli termin wypłaty został określony przez strony w umowie.Czy pracodawca może mi odmówić wy…


Czytaj więcej

Wzór umowy darowizny pieniężnej na konto

Sądy administracyjne uważają, że darowizna przekazana bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela obdarowanego (jako spłata długu obdarowanego) też spełnia wymogi zwolnienia tej darowizny .. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego.. (stopień pokrewieństwa) Obdarowanego i że jest to pierwsza darowizna, którą czyni na jego rzecz.. Okazuje się, że nie.. MONEY.PL.Przyczyn dokonania darowizny jest wiele - najczęstszą z nich jest pokrewieństwo łączące strony umowy.. Zaw…


Czytaj więcej

Faktura skonto co to jest

1 pkt.. - Wymienisz rodzaje faktur.. Zgodnie natomiast z § 13 ust.. Ostateczna faktura za wynajem obejmuje wszelkie poniesione opłaty wynikające z franszyzy (redukcyjnej) i udziału własnego, pomniejszone o ewentualne zwroty .mianowicie to co napisałem nie ma już pojęcia faktura unijna, bo taka sama faktura jest dla podmiotu mającego NIP unijny jak i dla firmy bez tegoż NIP-u ważne jest to co napisałem, że siedziba przedsiębiorcy musi być poza terytorium POLSKI, może mieć siedzibę w Unii lub w k…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt