Odwołanie zgody na obciążanie rachunku t-mobile

odbiorcy.. Identyfikator odbiorcy (NIP) 5 2 7 1 0 3 7 7 2 7 na obciążanie rachunku, wskazanego poniżej, w formie polecenia zapłaty.. Identyfikator płatności (numer Klienta) Nazwa i adres odbiorcy P4 Sp.. 02-673 WARSZAWA.. Wynalazek .na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty.. miejscowoŚĆ data numer rachunku bankowegoW każdej chwili można wycofać się z tej formy płatności.. Nazwa i dokładny adres dłu żnika Numer rachunku bankowego dłu żnikaz tytułu zobowiązań…


Czytaj więcej