Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem wzór

Nie zawsze możemy pozwolić sobie na wydanie oryginałów dokumentów do akt sądowych (np. faktur czy umów).. Za osoby .Pracodawca może w dowolny sposób potwierdzić zgodność z oryginałem kopii przedstawianych przez pracownika dokumentów związanych z zatrudnieniem.. Krajowa Izba Odwoławcza dopuszczała takie poświadczenie, ale kwestia nadal pozostaje kontrowersyjna.Wystarczy pełnomocnictwo,, do reprezentowania w postępowaniu", ,,składania dokumentów w postępowaniu" czy ,, do złożenia oferty" - skoro …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt