Wzór oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki

wpis Adres członka zarządu spółki z o.o. w KRS po zmianie przepisów.Ja niżej podpisana, działając w wykonaniu postanowień art. 19 ust.. i otwarciu likwidacji (w odstępie od 2 tyg.. Zgodnie z dyspozycją art. 280 Kodeksu spółek handlowych do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy dotyczące .Przygotowywanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. w likwidacji wiąże się z zastosowaniem nieco odmiennych zasad niż w przypadku sprawozdań spółki, która kontynuuj…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt