Zaświadczenie do sądu o wynagrodzeniu liczonym jak ekwiwalent za urlop

Jednak zatrudnionemu za ten czas przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki.Aby wypłacić pracownikowi poprawne wynagrodzenie za czas urlopu trzeba wziąć wszystkie składniki wynagrodzeni te stale i także zmienne.Pytanie pochodzi z publikacji Serwis HRCzy obliczając ekwiwalent za urlop biorąc pod uwagę zmienne składniki wynagrodzenia, czyli nadgodziny, należy je uzupełniać, tzn. biorąc pod uwagę lipiec, sierpień, wrzesień, gdzie kwota z nadg…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt