Wzór decyzji odmownej na dodatek mieszkaniowy

3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. określa, co uważa się za dochód w momencie ubiegania się o dodatek.. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej.. Porada prawna na temat.Nie szukaj dłużej informacji na temat decyzja odmowna wzór, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Wzór decyzji ad…


Czytaj więcej

Wzór wypełnionego wniosku o dodatek mieszkaniowy

INFORMACJE O LOKALU5.. Deklaracja dot.. 3.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij.. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym - takie potwierdzenie nie jest potrzebne, .Strona 5 z 10 WZÓR - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.. 2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.. Deklaracja o wysokości dochodów .. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ok…


Czytaj więcej

Wzór decyzji dodatek mieszkaniowy

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal .Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na odmowę złożenia oświadczenia o stanie majątkowym 2011-05-13 Fragment książki: G. Manjura-Niśkiewicz, Dodatki mieszkaniowe w praktyce, Wrocław 2011 |Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt,.Sprawę o przyznanie dodatku prowadzi w oparciu o przepisy k.p.a., z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z …


Czytaj więcej

Wzór decyzji wstrzymującej dodatek mieszkaniowy

Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości, gdy w wyniku zakończonego postępowania zostanie stwierdzone, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku.w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana.. Ponowne wystąpienieDodatki mieszkaniowe; Postępowanie administracyjne; …


Czytaj więcej

Wzór decyzji odmownej dodatek mieszkaniowy

Jakie dokumenty powinno się składać przy składaniu wniosku?. Wyszukiwanie z działu forum, dyskusje, komentarze.Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.. Dodatki mieszkaniowe Moderator: Tomasz1981 5856 Tematy 31478 Posty Ostatni post autor: Katarzynamaj 23 lis 2020, 18:04; Dodatek energetyczny Moderator: Tomasz1981 563 Tematy 2670 Posty Ostatni …


Czytaj więcej