Umowa zlecenie z emerytem kalkulator

Planuję zatrudnić na umowę-zlecenie osobę do sprzątania magazynu na 4 godziny, raz w tygodniu.. Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie .Umowa zlecenia z wynagrodzeniem niższym niż 200 zł miesięcznie - składki i podatek.. Za pracownika, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie m.in. umowy o dzieł…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt