Druk oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz lekarza POZF7.1.9 oświadczenie o prawie do świadczeń a) art. 67 ust.. Decyzja taka jest ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku.. Adres zamieszkania ulica nr domu nr mieszkania kod i miejscowość 3.. Jeżeli świadczeniodawca nie ma dostępu do systemu eWUŚ lub system zweryfikuje Cię negatywnie (tzw. kolor czerwony), przedstaw dokument, który potwierdzi Twoje prawo do świadczeń, lub …


Czytaj więcej