Odwołanie od ćwiczeń wojskowych wzór

Czy można się odwołać od wezwania na ćwiczenia?. Odwołanie od decyzji ZUS wzór - do pobrania za darmo.. Uważam,że swój obowiązek wobec ojczyzny już .Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń w trybie ochotniczym: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej: Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej: Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych: Zawiadomienie o utracie książeczki wojskowejSzef Wojewódzkiego …


Czytaj więcej