Odwołanie od badań psychologicznych wzór

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622)Obecnie nie ma wyboru i pozostaje jedynie odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medeycyny pracy, do którego przynależysz terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania.. Starosta może również skierować na badanie lekarskie osobę, co do której powziął wiarygodną i…


Czytaj więcej