Pobierz wzór projektu oceny dorobku zawodowego

84 696 24 55 faksPROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego, dotyczcy: mgr Agnieszki Nowakowskiej-Krzesiskiej, nauczycielki kontraktowej o przedmiocie nauczania „jzyk niemiecki", zatrudnionej w I Liceum Ogólnokształccym im.Data ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.. .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Miejsce pracy: Miejskie Przedszk…


Czytaj więcej

Zawiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania się z projektem oceny pracy

Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29, Fax: 22 617 60 10 .ZAWIADAMIAMY NAUCZYCIELA O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM OCENY Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń (art. 6a ust.. W przewidzianym terminie nie zostałem oceniony, a gdy zapytałem dyrektora .Zawiadomienie nauczyciela o możliwości zapoznan…


Czytaj więcej

Wzór zawiadomienia nauczyciela o możliwości zapoznania się z projektem oceny jego pracy

w terminie 14 dni od dnia .Zawiadomienie nauczyciela o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy Zawiadomienie nauczyciela o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy - Zarządzanie przedszkolem OfertaJesteś tutaj: Strona główna » Do pobrania » Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie.„Nadzór nad Działalnością Szkoły" da Ci pewność, że kontrolujesz najważniejsze obs…


Czytaj więcej