Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego wzór

Zapobiegliwi organizatorzy pomyśleli również o dacie.Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP ma określoną formę, a jego wzór został dokładnie określony w Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. Oprócz danych osobowych uczestnika szkolenia na zaświadczeniu musi znaleźć się też program szkolenia wraz z określeniem liczby godzin zajęć .Kurs przedmałżeński poprowadzą: o. dr Dariusz Pabiś C.Ss.R - dyrektor domu rekolekcyjnego, kierownik duchowyBEZPŁATNY I…


Czytaj więcej