Oświadczenie o gotowości do przyłączenia pge wzór wypełnienia

Strona 1 z 3 ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ DO NAPEŁNIENIA PALIWEM GAZOWYM (W przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami) Dane zgłaszającego: Równocześnie oświadczam, że zgłoszona do napełnienia instalacja gazowa (należy zaznaczyć jeden z .. Do Działu Przyłączeń należy dostarczyć oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej, które stwierdza jej wykonanie, a także gotowość do podłączenia pod napięcie.. Od podpisania przez Strony umowy biegnie czas na realiza…


Czytaj więcej

Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia

pobierz plik.. Pieczątka osoby uprawnionej Pieczątka firmowa dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok Oświadczam, że: dozoru w zakresie kontrolno - pomiarowym nr _____ lub uprawnienia budowlane w specjalności .⇒ Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia oraz umową, podpisałam i odesłałam oba egzemplarze umowy, oraz oświadczenie o rozpoczęciu wykonania umowy przed terminem odstąpienia od niej (szczerze to tak mi zależało na tym, żeby mieć prąd przed wejściem ekipy budowlanej, że gdyby był błąd w obl…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt