Wzór wniosku o korektę zgłoszenia celnego

Wiem, że mogę napisać wniosek do konsulatu aby umożliwić wydanie moim najbliższym wizy gościnnej.Urząd Skarbowy, Urzędowe, Wzory dokumentów .. W przypadku korekty zgłoszenia celnego bez obecności zgłaszającego, w toku kontroli zgłoszenia celnego, w sytuacji stwierdzenia małych nieprawidłowości (poza błędami mającymi wpływ na obliczoną należność) organ celny wysyła e-mail na adres zgłaszającego, w którym powiadamia o konieczności korekty wraz ze wskazaniem danych .Wniosek o zwrot musi zostać zło…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt