Zlecenie wykonania robót budowlanych

Tysiące źródeł informacji.Umowa zlecenie na wykonanie robót budowlanych podpisywana jest pomiędzy deweloperem a rozmaitymi wykonawcami.. Kontrakt ten w praktyce określany jest niejednolicie - w szczególności jako umowa o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku, umowa o wykonanie remontu budynku.Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne.. Znajdź potrzebną ci…


Czytaj więcej